Výpůjční služby

Pokud si chcete půjčit dokumenty z fondu NTK domů, musíte se zaregistrovat a stát se zákazníkem knihovny s platným průkazem zákazníka NTK. Podmínky půjčování všech dokumentů a jejich výpůjční lhůty jsou uvedeny v příloze Knihovního řádu.

  • Chcete se dozvědět bližší informace o registraci?
  • Chcete více informací o podmínkách půjčování dokumentů z fondu NTK a jejich vypůjčních lhůtách?
  • Pokud chcete vědět, na jaké služby máte nárok, využijte "Skupinátor". Stačí vyplnit formulář a odeslat ho ke zpracování. Během okamžiku se vám zobrazí tabulka se všemi poskytovanými službami a informacemi o maximálním počtu výpůjček, objednávek a výpůjčních lhůtách platných pro skupinu, která vám byla přiřazena na základě poskytnutých údajů při registraci.

 Pokud chcete studovat dokumenty umístěné na regálech ve volném výběru jen v prostorách knihovny, stačí, když si pomocí vyvolávacího systému NTK vytisknete jednorázový lístek návštěvníka. Tento jednorázový lístek slouží pro vstup i odchod z knihovny.

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz