Návrh na zakoupení publikace

Může se stát, že postrádáte ve fondu NTK nějakou knihu nebo časopis.

 

Národní technická knihovna získává do svého fondu ročně zhruba 6 tisíc knih a téměř 1.5 tisíce titulů časopisů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Abychom zkvalitnili výběr titulů, chtěli bychom vás požádat o připomínky a návrhy na nové tituly knih nebo časopisů, které v našem fondu postrádáte. Tituly musí být samozřejmě v souladu s profilem naší knihovny. Akviziční pracovníci vaše návrhy posoudí, a pokud budou vyhovovat profilu naší knihovny, pokusí se je získat do fondu. O tom, zda bude Vámi navržený titul do NTK zakoupen, budete informováni e-mailem.


Nyní prosím vyplňte následující formulář:

(Pokud neznáte všechny údaje, uveďte alespoň některé nebo pramen, z něhož jste informaci o publikaci čerpali)

Tento formulář již není k dispozici. Využijte prosím aktuální web.


This form is not available anymore. Please use our current web.

Tento formulář již není k dispozici. Využijte prosím aktuální web.


This form is not available anymore. Please use our current web.

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz