Individuální studovny - pronájem

NTK nabízí možnost pronájmu individuální studovny pro registrované zákazníky NTK, kteří jsou zároveň studenty vysoké nebo střední školy, vysokoškolskými učiteli, vědecko-výzkumnými pracovníky vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR nebo doktorandy. Zákazníci musí doložit alespoň přechodný pobyt v ČR (platí pro skupiny zákazníků A, B, C, E a F, a také AV, BV, CV, EV a FV; bližší informace viz přílohu II Knihovního řádu NTK).

 

Podávání žádostí o individuální studovnu na letní semestr 2014 bylo uzavřeno.

 

Cena pronájmu individuální studovny na toto období je 2 000 Kč včetně DPH.

Poplatek lze uhradit bezhotovostní platbou převodem nebo po dohodě platbou v hotovosti. Poplatek nelze hradit z finančního konta zákazníka. Studovna bude předána po zaplacení a ověření platby.

 

V případě výrazného převisu poptávky o pronájem studovny si NTK vyhrazuje právo upřednostnit zájemce vyššího stupně studia a studovny pak bude přidělovat na  základě náhodného výběru přihlášených zákazníků.

 

Možnost pronájmu individuálních studoven na zimní semestr bude zveřejněna v září 2014.

 

V případě dotazů kontaktujte Martinu Jehlíkovou, martina.jehlikova@techlib.cz, 232 002 473.

 

Odpovědná osoba:
Poslední změna: 28.1. 2014 17:01  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 ,