Audiovize NTK

Audiovize NTK je dokumentační a kreativní sekce Oddělení marketingu a vzdělávání Národní technické knihovny. Úlohou Audiovize NTK je přinášet zákazníkům knihovny informace o dění v knihovně, o aktuálních novinkách, o nabízených službách a připravovaných akcích, ale také vytváření vlastních audiovizuálních obsahů za účelem prezentací knihovny, jejích aktivit a sbírek. Činí tak prostřednictvím sítě televizních obrazovek umístěných v zóně volného výběru, v parteru a na dalších místech knihovny, stejně jako na internetu na webových stránkách Národní technické knihovny a “lidovém” médiu YouTube (kanál avNTK).

Audiovize NTK plní různé další role. Její dokumentární činnost spočívá v pořizování a zpracovávání záznamů akcí, konferencí, seminářů a přednášek pořádaných NTK. Předmětem odborné práce Audiovize NTK je vypracování standardů a postupů k zveřejňování a archivaci videozáznamů pro potřeby Národní technické knihovny.

Audiovize NTK úzce spolupracuje s Galerií NTK na přípravě kulturních aktivit. Organizuje, spoluorganizuje nebo zabezpečuje také různé jednorázové akce.

Audiovize NTK založila ve spolupráci s filmovou distribuční společností Artcam filmový klub NTKino a pravidelně pořádá v Ballingově sále NTK projekce snímků oceněných na renomovaných festivalech, na témata související s architekturou, výtvarným uměním, důležitými historickými okamžiky či díly, jež ovlivnily umělecké způsoby vyjadřování.

 

V kreativní oblasti navazuje Audiovize NTK na úspěšnou spolupráci kurátorského sdružení PAS při realizaci knihovny. Naplňuje některé vize a projekty, které PAS v rámci projektu NTK prezentoval (Artkino, Newsroom). Zhodnocuje myšlenky popsané sdružením PAS v publikaci Národní technická knihovna (ISBN 978-80-86504-19-3).

Audiovize NTK tyto vize a projekty rozvíjí v dalších rovinách. Klade si za cíl zkoumat Národní technickou knihovnu jako komplexní fenomén, zkoumat sociální prostor v interakci s fyzickým prostorem architektury. Vyvíjí snahu k rozvíjení potenciálu, který nabízí výjimečná architektura budovy NTK. Směřuje k vytváření sociálních vazeb mezi komunitami uživatelů budovy. Ambicí Audiovize NTK je obracet se směrem navenek, podporovat místní komunity a rozvíjet knihovnu jako otevřený komunikační prostor pro Prahu 6.

 

V návaznosti na projekt “Mezioborové rezidence v NTK”, který v roce 2010 pro NTK připravil Radim Labuda a který představoval projekty pozvaných umělců vytvořené speciálně pro knihovnu, spolupracuje Audiovize NTK se studenty vysokých uměleckých škol. Jako první byli v rámci tohoto projektu osloveni studenti Univerzity v Hradci Králové, kteří pod pedagogickou fakultou studují na Katedře multimédií a grafiky. Ti interagovali s prostorem knihovny a soustředili se tak na svoji pozici v rámci takového celku a nového prostředí, zároveň se však snažili využít již probíhající sociální struktury a vazby. Z pozice studenta znalého univerzitního prostředí tak vznikla videa o životě, postoji, pozici i místě jiného studenta s odlišnou, a přesto podobnou zkušeností či obrazově ztvárněné osobní postřehy.

K podobné spolupráci Audiovize NTK vyzvala ateliér Tomáše Vaňka pražské Akademie výtvarných umění a ateliér Dominika Langa a Edith Jeřábkové na Vysoké škole umělecko-průmyslové.

Výstupy projektů jsou prezentovány formou videa na monitorech v budově NTK a prezentací na stránkách Audiovize NTK.

 

Kontakt:

MgA. Tereza Velíková, Ph.D., redaktorka audiovizuálních obsahů

tereza.velikova@techlib.cz

+420 232 002 507

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz