Open Access (OA)

Open Access – otevřený přístup aneb cesta bez bariér k vědeckým informacím

Open AccessCílem Open Access - neboli otevřeného přístupu – je zpřístupňování vědecko-výzkumných výsledků bezplatně a trvale široké veřejnosti na internetu.

Historie

První aktivity kolem OA jsou spojeny s Budapešťskou iniciativou. Na setkání v únoru 2002 šlo především o vym

ezení principů, strategií a postupů, které by mohly urychlit na mezinárodní úrovni postupný přechod k open access v oblasti šíření vědeckých informací. Další aktivitou bylo Prohlášení z Bethesdy. Toto prohlášení je výsledkem jednodenního OA setkání členů Howard Hughes Medical Institute (11. dubna 2003) a má za cíl rozvinout diskuzi, jaké postupy zvolit pro urychlení pronikání otevřeného přístupu k vědeckému publikování. Třetí důležitou iniciativou byla Berlínská deklarace (říjen 2003), vycházející z konference konané na podporu open access. Svým podpisem se instituce připojují k podpoře otevřeného přístupu s využitím možností internetu. V současné době má deklarace 426 podpisů od výzkumných organizací z celého světa, Česká republika je zde zastoupena prostřednictvím Akademie věd ČR a Grantové agentury ČR.

Zlatá vs. zelená cesta

Budapešťská iniciativa vytyčila 2 cesty k otevřenému publikování:

zlatá cesta = publikování článků v OA časopisech (komerční, nekomerční)

zelená cesta = zpřístupňování článků ve vlastních otevřených repozitářích (osobní, institucionální, oborové)

 

Open Access v NTK

Semináře, přednášky, konference

2013 - V letošním roce NTK chystá 3. ročník semináře Open Access aneb Open Your Mind! 2013, který se bude konat 24. října v Ballingově sále.

2012 - Ve spolupráci s VŠCHT pořádala 24. října NTK 2. ročník semináře Open Access aneb Open Your Mind! 2012.

2011 - NTK ve spolupráci s Ústřední knihovnou ČVUT uspořádala v rámci OAWeek samostatný Open Access seminář. Seminář se uskutečnil 26. října v Ballingově sále a byl zároveň výstupem projektu Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries.

2010 - Tématu Open Access se věnovali někteří přednášející v rámci prvního ročníku mezinárodní konference KRE, která se konala v NTK 9. září 2010.

2009 - Nezávisle na 1. ročníku OA Week pořádala NTK 23. října 2009 odborný seminář „Elektronické informační zdroje pro technické obory“, kde mimo jiné zazněly 3 příspěvky týkající se Open Access.

OA zdroje

V nabídce elektronických zdrojů má NTK dva OA zdroje:

IEEE Computer Society Digital Library - digitální knihovna nabízí on-line volný přístup do 20 časopisů společnosti IEEE Computer Society a 1000 vybraných konferenčních materiálů IEEE)

DOAJ - Directory of Open Access Journals

 

OA mezinárodní projekty

DRIVER

OpenAIRE

researchgate

ResearchGATE - Tato komunikační plaforma má vědcům kromě mezinárodní komunikace a spolupráce zejména zjednodušit bezplatný přístup k vědecké literatuře a napomoci s prezentováním výsledků výzkumné činnosti. V současnosti čítá tento projekt fungující na Open Access bázi téměř 600 000 uživatelů z 196 zemí světa. ResearchGATE funguje jako bezplatná informační brána, která umožňuje uživatelům z jednoho místa využívat různé droje vědecké literatury a to jak řadu hlavních komerčních (PubMed, CiteSeer, arXiv, NASA Library a další), tak i přes tisíc OA vědeckých databanek. Zpřístupněna jsou metadata o 35 milionech vědeckých článků a desetitisíce jejich plných verzí. Uživatelům je také umožněno prezentovat své již publikované vědecké články, a to vše v souladu s vlastnickými právy vědeckých časopisů.

 

OA informační zdroje

Transforming Scholarly Publishing through Open Access: A Bibliography - Tato bibliografie obsahuje více než 1100 vybraných anglicky psaných vědeckých prací užitečných k pochopení úsilí hnutí za otevřený přístup zajistit volný přístup a neomezené užívání odborné literatury. Bibliografie zahrnuje především knihy a publikované články v časopisech.


Pravidla OpenAIRE 1.1 - Pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE (český překlad)

 

E-zdroje : Informace přímo na vašem monitoru - "Informační magazín Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava s cílem informovat o tématu otevřeného přístupu a projektu OpenAIRE. Magazín upozorňuje na novinky z oblasti elektronických informačních zdrojů a poskytuje rady a návody, jak využívat knihovních služeb."

 

Prezentace k Open Access Week 2013

 


 

 

Odpovědná osoba:
Poslední změna: 14.10. 2013 10:10  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 ,