Spolupracující knihovny

Službu EOD poskytují od konce roku 2010 také další knihovny (nejen) v Praze, které se k Evropské knihovní síti připojily prostřednictvím Národní technické knihovny. V praxi to znamená, že může zákazník vybírat k digitalizaci také knihy z historických fondů níže uvedených knihoven. Dokument je dopraven do NTK, zde je zdigitalizován a dále zpracován a zákazníkovi se dostává už klasicky ve formě e-knihy v PDF. Kopie e-knihy může být mimo jiné uložena v Digitální knihovně NTK a za dva měsíce od digitalizace je zdarma zpřístupněna.

 

Přehled knihoven

Knihovna Divadelního ústavu (stránka EOD) 

Národní lékařská knihovna (stránka EOD)

Knihovna Vojenského historického ústavu (stránka EOD)

Krajská vědecká knihovna Liberec (stránka EOD)

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

S dalšími paměťovými institucemi probíhají jednání.

 

 

 

Odpovědná osoba: Kateřina Kamrádková
Poslední změna: 9.12. 2013 16:12  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 439, katerina.kamradkova@techlib.cz