Přehled akcí pořádaných se službou EOD

Náplní projektu eBooks on Demand je mimo jiné šířit povědomí o stejnojmenné službě a o digitalizaci historických dokumentů na objednávku mezi odbornou a laickou veřejností. Zároveň jsou alespoň 1x ročně pořádány Dny otevřených dveří se službou EOD (tzv. Open days), které zpravidla doprovází blok přednášek vztahujících se k tématu digitalizace, historických knih nebo nových technologií (např. čteček e-knih). 

 

Zde naleznete přehled akcí, které jsme v NTK realizovali od začátku trvání projektu, tedy od května 2009. Akce jsou zpravidla pořádány ve spolupráci s Referátem historického fondu, Oddělením meziknihovních služeb a Oddělením marketingu a vzdělávání.

 

Fotografie z některých akcí najdete na stránkách NTK, další informace také na Facebooku - eBooks on Demand (EOD) - CZ.

 

 

 

 

Odpovědná osoba: Kateřina Kamrádková
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 439, katerina.kamradkova@techlib.cz