Šedá literatura v NTK

Národní technická knihovna v souladu se svým statutem řeší otázky budování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL), portálu pro sběr, uchování a zpřístupňování šedé literatury produkované v České republice. NUŠL vznikl za podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace, který probíhal v letech 2008-2011 a v současné době je standardní službou NTK. Hlavním cílem projektu byl návrh na vytvoření Národního uložiště šedé literatury, které by mělo sloužit jako centrální rozhraní pro vyhledávání tzv. nepublikovaných či polopublikovaných dokumentů. Projekt byl zaměřen na získávání metadat a případně plných textů z oblasti vzdělávání vědy a výzkumu.

V minulosti byla NTK (dříve STK) odpovědná za distribuci šedé literatury za Českou republiku do evropského systému pro šedou literaturu SIGLE (System for Information  on Grey Literature in Europe), který provozovala Evropská asociace pro využívání šedé literatury (European Association for Grey Literature Exploitation - EAGLE). Systém SIGLE však v roce 2005 zanikl a důsledkem toho bylo též ukončení koordinované evidence šedé literatury v ČR. STK v té době iniciovala několik jednání se zástupci vysokých škol, ústředních knihoven a dalších institucí ohledně možnosti spolupráce při sběru šedé literatury na národní úrovni. Na základě těchto jednání se postupně začal připravovat projekt NUŠL. 

Více se o službě NUŠL dočtete na webových stránkách: http://nusl.techlib.c

Národní technická knihovna v souladu se svým statutem řeší otázky budování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL), portálu pro sběr, uchování a zpřístupňování šedé literatury produkované v České republice. NUŠL vznikl za podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace, který probíhal v letech 2008-2011 a v současné době je standardní službou NTK. Hlavním cílem projektu byl návrh na vytvoření Národního uložiště šedé literatury, které by mělo sloužit jako centrální rozhraní pro vyhledávání tzv. nepublikovaných či polopublikovaných dokumentů. Projekt byl zaměřen na získávání metadat a případně plných textů z oblasti vzdělávání vědy a výzkumu.

 

V minulosti byla NTK (dříve STK) odpovědná za distribuci šedé literatury za Českou republiku do evropského systému pro šedou literaturu SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe), který provozovala Evropská asociace pro využívání šedé literatury (European Association for Grey Literature Exploitation - EAGLE). Systém SIGLE však v roce 2005 zanikl a důsledkem toho bylo též ukončení koordinované evidence šedé literatury v ČR. STK v té době iniciovala několik jednání se zástupci vysokých škol, ústředních knihoven a dalších institucí ohledně možnosti spolupráce při sběru šedé literatury na národní úrovni. Na základě těchto jednání se postupně začal připravovat projekt NUŠL.

 

Více se o službě NUŠL dočtete na webových stránkách: http://nusl.techlib.cz.

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz