Týmové studovny za zvýhodněnou cenu

Svým zákazníkům se snažíme vycházet co nejvíce vstříc, a tak reagujeme na připomínky ohledně nadměrného hluku. Rozhodli jsme se vybraným kategoriím zákazníků zpřístupnit týmové studovny za zvýhodněnou cenu 10,-Kč/hod. Hlavním cílem této služby je především snaha o celkové ztišení prostoru knihovny.

  • komu je služba určena: registrovaným zákazníkům, kteří jsou zároveň studenty vysokých nebo středních škol, vysokoškolským učitelům, doktorandům a vědecko-výzkumným pracovníkům vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR
  • kde: 4.-6. NP, studovny 1-18
  • cena: 10,- Kč/hod.

 

Studovny je možné si objednat přes rezervační systém.

 

Upozorňujeme, že zákazník, který by tyto studovny využíval v rozporu s Knihovním řádem NTK, tedy například umožnil vstup neoprávněným osobám nebo je využíval k jiným účelům než pro týmovou/skupinovou práci a studium, ke společnému zpracovávání zadání apod. může být zbaven práva užívat služby NTK na dobu určitou nebo trvale!


Odpovědná osoba: Jitka Heřmanová
Poslední změna: 15.11. 2013 19:11  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 506, jitka.hermanova@techlib.cz