PBBK80

(Praha/Brno/Bratislava/Kolín nad Rýnem - 80. léta)
Práce na papíře ze sbírek Karla Tutsche, Petra Vrány a další díla

 TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ
IVAN CSUDAI
JIŘÍ DAVID
STANISLAV DIVIŠ
JIŘÍ GEORG DOKOUPIL
MICHAL GABRIEL
GABRIEL HOŠOVSKÝ
JAN KNAP
VLADIMÍR KOKOLIA
JIŘÍ KOVANDA
MILAN KUNC
PETR KVÍČALA
MARTIN MAINER
JAN MERTA
VLADIMÍR MERTA
MILOŠ NOVÁK
JAN PIŠTĚK
JAROSLAV RÓNA
VLADIMÍR SKREPL
VÁCLAV STRATIL
ANTONÍN STŘÍŽEK
LACO TEREN
MARGITA TITLOVÁ
PETR VESELÝ

kurátoři výstavy:
MARTIN DOSTÁL
MILAN MIKULÁŠTÍK

vernisáž výstavy v pondělí 24. 1. 2011 v 19:00
Zahraje Václav Stratil

Doba trvání výstavy: 24. 1. 2011-26. 2. 2011

Speciální poděkování panu Jindřichu Tutschovi za zapůjčení 32 děl z jeho kolekce, panu Petru Vránovi za zapůjčení 8 děl a autorům.

Výstava vznikla jako součást projektu VŠUP sympozium Osmdesátá. Sympozium proběhne v Ballingově sále NTK dne 24. 1. 2011 od 9 do 19 hodin.

 

GALERIE NTK

Národní technická knihovna

Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice


Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz