Rovnoběžky a průsečíky

 

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Archiv výtvarného umění o.s.

 Vás srdečně zvou na souhrnnou výstavu

ROVNOBĚŽKY A PRŮSEČÍKY,
která se uskuteční v rámci Týdne vědy a techniky 2010 v Galerii nové budovy Národní technické knihovny v areálu ČVUT, Praha 6 – Dejvice.
Zahájení ve středu 3. listopadu 2010 v 17 hodin.
Úvodní slovo pronesou RNDr. Jiří  Fiala a RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., ředitel ÚOCHB AV ČR,

zahraje České klarinetové kvarteto

Výstava je otevřena 4. – 30. listopadu 2010
po - so 10.00 - 18.00 hodin

Výstava se uskuteční s podporou Akademie věd ČR, ÚOCHB AV ČR a NTK.

Výstavy Setkávání v Geofyzikálním ústavu v r. 2010 podporuje MČ Praha 4.


Výtvarníci, zastoupení na výstavě, jsou blízcí vědeckému bádání v promyšleném přístupu k tvorbě, v originalitě použitých technik a postupů, v úsporném projevu a ve snaze o vyjádření výtvarného názoru bez ohledu na v současnosti převažující trendy. Výběr zastoupených výtvarníků vychází z třiceti výstav cyklu „Setkávání“, pořádaných v Geofyzikálním ústavu AV ČR od r. 2002. Výběr umělců je motivován mj. podobnostmi a analogiemi s vizuálními výstupy vědecké práce – se záznamy a modelacemi přírodních událostí, s grafy apod. Vystavující  autoři patří ke známým a ceněným umělcům (mj. – v pořadí, jak v Geofyzikálním ústavu vystavovali - Marie Blabolilová, Pavel Rudolf , Josef Procházka, Inge Kosková, Eva Prokopcová, Jana Budíková, Miroslav Koval, Karel Adamus, Pavla Francová, Václav Vokolek, Jan Wojnar, Pavel Mühlbauer, Jindřich Růžička, Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová, Ladislav Daněk, Jiří Lindovský, Lubomír Přibyl, Vladimír Havlík, Petr Veselý, Eduard Ovčáček, Aleš Svoboda, Jaromír Zoul, Marie Molová, Pavel Hayek, Zuzana Nováčková, Petr Kvíčala, Jan Kubíček, Jiří Hůla). Jejich setkání na společné výstavě bude příspěvkem k průzkumu společných oblastí, k odpovědi na otázku, co mají věda a umění společného.

Výstava je doplněna exponátem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB AV ČR), který představuje principy zkoumání chemických látek, které se pak ve formě léků uplatňují např. proti viru HIV. Analogický exponát reprezentuje českou vědu na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.

K výstavě vychází katalog, který představí vystavující výtvarníky a jejich dílo a přinese několik textů, které se vztahem vědy a umění v uplynulých letech zabývaly. Součástí katalogu bude rovněž soupis výstav, konaných od 70. let v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze 6 na Petřinách a soupis výstav pořádaných od r. 2002 v budově Akademie věd v Praze 1 na Národní třídě.

GALERIE NTK

Národní technická knihovna

Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice


Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz