Centrální osa Pekingu

 

CENTRÁLNÍ OSA PEKINGU

Je osou historie Pekingu za posledních 800 let. Představuje podstatu starověké architektury města Peking. Je očitým svědkem historických změn města. Rozšiřuje a přesahuje kulturní scenérii Pekingu. 

Zachovat stávající osu Pekingu je jedním z hlavních záměrů při plánování města. Tradiční, centrální osou je zóna ve tvaru pásu, která probíhá přes centrum města v délce 7,8 kilometru od severu k jihu. Podél této osy jsou četné starově...ké stavby, reprezentující největší úspěchy čínského umění architektury. Tyto budovy byly svědky politických, hospodářských a kulturních proměn Pekingu v průběhu 800 let.

Při plánování nového města, byla rozšířena středová osa směrem na sever až na 13 kilometrů, a dosáhla až k pekingskému Olympijskému centru. S růstem nových budov dochází ke stálým proměnám krajiny Pekingu. Ale podél středové osy posledních několik stovek let změny neproběhly. Tato původní osa prolnula do srdcí a duší místních lidí, nastalo propojení mezi minulým a současným Pekingem. 

Výstava The Central Axis of Beijing je zaměřena na majestát a krásu budov a představuje výkladní skříň kulturního života v různých obdobích, tak, aby měli návštěvníci příležitost shlédnout architektonickou nádheru této oblasti a bohatství čínské kultury

Výstava Centrální osa Pekingu bude otevřena v termínu 4. - 27. 10. 2010

Vernisáž proběhla 7. 10. 2010 od 18 hodin v Galerii NTK


Výstava je součástí festivalu ARCHITECTURE WEEK, spoluorganizátorem expozice je Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze

Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu moderní a současné architektury Architecture Week 2010 proběhne v Praze ve dnech od 4. do 17. října 2010
http://www.architecturewee k.cz/

-------------------------- ---------------

Opening of Exhibition The Central Axis of Beijing, part of the festival Architecture Week 2010
7. 10. 2010 at 6 pm
National Library of Technology, Technická 6, Prague 6 - Dejvice

 

 

GALERIE NTK

Národní technická knihovna

Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice


Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz