Výstava soutěže 2009 Open Architecture Challenge a Bambusová škola

TERMÍN                      

10. 2. – 5. 3. 2010 


VERNISÁŽ                 

9. 2. 2010 v 19h


MÍSTO KONÁNÍ           

Galerie Národní  technické knihovny, Praha

 ORGANIZÁTOŘI        

Namasté Nepál

Architecture for Humanity

 AUTOŘI  

mezinárodní týmy designéru účastnící se soutěže OAN Challenge 2009,

český tým ve složení  Martina  Sobotková, Petr Koster, Soňa Huberová

 SPONSOR                   

Hlavní město Praha

 SPOLUPRÁCE           

CCEA (Centrum pro středoevropskou architekturu)

Národní Technická Knihovna

 

 


" V roce 2015 bude vzdělávání všech dětí podle Světové banky vyžadovat zřízení 10 milionů nových tříd ve více než 100 zemích světa. Ve stejné době budou miliony stávajících tříd ve vážném potřebě opravy a rekonstrukce. Požádali jsme designéry a architekty, aby se ve spolupráci se studenty a učiteli pokusili navrhnout třídu pro budoucnost."  - Architecture for Humanity

Putovní výstava představuje vítězné návrhy z prvního kola mezinárodní architektonické soutěže 2009 Open Architecture challenge : New Classroom Design. Soutěž pořádaná americkou neziskovou nadací  Architecture for Humanity proběhla na jaře roku 2009. Zúčastněné návrhy na rozšíření škol (okolo 400) pro různé světové lokality jsou zaostřené na velmi konkrétní problémy a nedostatky jednotlivých vzdělávacích institucí. Z větší části se jedná o projekty pro rozvojové oblasti Asie, Afriky a Jižní Ameriky.

Výstava představuje také projekt českého týmu Bambusová škola pro Nepál, který se soutěže zúčastnil a umístil se mezi osmi finálními návrhy. Jde o rozšíření školy Antarastriya Yuba Barsa v nepálském regionu Kavre. Tato novostavba bude sloužit jako modelový projekt pro konstrukci rozšiřování škol v celé oblasti a má ambici nahradit starý nevyhovující japonský model firmy Jaica, podle nějž je dnes postavena většina škol v Nepálu. Současná průměrná vytíženost tříd je zhruba 40-45 dětí v místnostech poloviční plochy než je zvykem v české škole. Oblast Kavre je velmi hornatá, docházková vzdálenost dětí do základní školy je často i dvě hodiny přes prudké svahy, v období deštů je pak mnohdy úplně znemožněna půdními sesuvy. Vyšší třídy nabízí jen určité procento škol, mnoho dětí k nim tudíž nemá přístup vůbec. Navržené rozšíření školy  Antarastriya Yuba Barsa doplní chybějící stupně 9 a 10.

 Záštitu nad výstavou převzal honorární konzul Nepálu v České republice Ing. Rajendra Shrestha.

 ODKAZY

 2009 Open Architecture challenge : New Classroom Design

(www.openarchitecturenetwork.org/competitions/challenge/2009)

 Občanské  sdružení Namasté  Nepál

(www.namastenepal.cz)  

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz