Limity těla

Jak se změnily hranice lidského těla v postindustriální společnosti?

 

Petra Vargová - DNA

 

termín: 13.1.- 5. 2. 2010

Vernisáž výstavy Limity těla proběhla 12. 1. 2010 od 17 hodin

 

Vystavující umělci:

Darina Alster

Prokop Bartoníček

Richard Fajnor + Marek Kvetán

Alexandra Karpoukhina

Martin Kermes

Lenka Klodová

Yumiko Ono

Eugenio Percossi

Filip Smetana

Petr Skala

Petra Vargová

Silvie Vondřejcová

 

Kurátor projektu:  

Milan Mikuláštík

 

Skupinová výstava Limity těla je první expozicí, která vznikla plně v režii Galerie NTK.

Výstava představuje práce třinácti umělců a umělkyň střední a mladší generace, někteří z vystavujících ještě studují na uměleckých školách, jiní dnes patří mezi osvědčená jména nejen české výtvarné scény (např. Lenka Klodová nebo Petra Vargová).

Fyzické tělo je základem naší osobnosti, skrze tělo se primárně vztahujeme k okolnímu světu.

Práce všech zúčastněných tvůrců se na různých úrovních dotýkají hranic těla, a to na bázi fyzické, psychické, sociální, politické, technologické. U některých z vystavujících se tyto úrovně prolínají.

Ačkoli ve společnosti existují a vždy existovaly názorové proudy, které se k technologiím stavějí kriticky,  je nesporným faktem, že soustavné používání nástrojů je jedním z typických znaků lidství. Pomocí techniky a vědy si lidé ulehčují život a současně poznávají svět který je obklopuje. Technologie, respektive média v tom nejširším smyslu slova jsou podle kanadského mediálního teoretika Marshalla MacLuhana prodloužením lidských smyslů (které jsou biologicky vázány na tělo). Sekera je tak extenzí ruky, letadlo extenzí nohy. S jistou nadsázkou můžeme hovořit o nekonečnosti těla. V MacLuhanovském pojetí se totiž tělo neustále mění, rozšiřuje, bobtná, jeho hranice není nikdy s konečnou platností daná.

Je to zejména Petra Vargová, kdo ve své tvorbě zkoumá možnosti, které lidskému tělu umožnil rozvoj technologií. Vargová je na výstavě reprezentována třemi staršími projekty. Ve videou DOA2 umělkyně vytvořila variaci na počítačovou hru, do scénáře hry však vedle 3D superhrdinů obsadila také sama sebe. Na fotografii DNA ji pro změnu vidíme s nepřirozeně dlouhými řasami.

Prokop Bartoníček vytvořil rozměrný vibrátor, který se pomocí technologie bluetooth připojujuje k největšímu světovému pornowebu a na základě informací o přístupech „uživatelů“ na tento web potom vibruje. Zájemce, který tento vibrátor používá má tak možnost soulože s anonymní masou „chlípníků“.

Hranice těla  se ovšem nemění pouze na fyzické bázi. Člověk je společenský tvor, na „situaci“ těla se proto nemalou měrou podílejí také sociální vlivy. Japonská umělkyně Yumiko Ono vytvořila malou sošku - vlastní autoportrét – a průmyslovou cestou ji nechala namnožit, aby pak z tisícovky plastových figurek vytvořila nekončící složitě se klikatící řadu. Instalace Follow the front je svébytným komentářem k pojetí individuality v Japonské společnosti, která na rozdíl od naší dosud nedosáhla tak významného stupně individualizace.

Tázání po hranicích lidského těla je ve své podstatě tázáním po svobodě člověka. Otevřeně se k těmto otázkám vyjadřuje Lenka Klodová. Digitální fotografie Moje vlastní punčochy se kriticky vyjadřuje k rolím, které jsou nám vnucovány na základě genderových schémat. Této tamatiky se dotkla také Darina Alster, když se v roli Bianky Braseli – dvouhlavé ženy – pokusila setkat s papežem Benediktem 16.

Italský umělec žijící v Čechách, Eugenio Percossi vystavuje 100 fotografií hrobů, které seřadil vzestupně podle věku, v němž lidé, kteří v příslušných hrobech leží byli pohřbeni. Jeho práce, stejně jako monumentální model hrobky známého matematika od Filipa Smetany, představují další významnou hranici lidského těla, kterou je smrt.

Galerie NTK, Národní technická knihovna, Thákurova 20 (vstup NTK2), Praha 6
vstup zdarma

média:

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/683055 - Radio Wave (rozhovor)

http://artalkweb.wordpress.com/2010/01/17/limity-tela-v-galerii-ntk/ - Artalk (fotoreport)

http://www.youtube.com/watch?v=-X5CTHr5cfA a http://jonatanphoto.com/art/10/DIARY2010/body_limits.html - Petr Flíček (fotoreport)

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/684280 - ČR Vltava (rozhovor)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10278795997-pozdni-sber/ - ČT 2, pořad Pozdní sběr (reportáž), 43:17

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123096165-artmix/ - ČT 2, pořad Artmix (tip)

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz