Prolomit prostor

Mapování hraničních oblastí divadelního designu.

termín: 14.10. - 14. 11. 2009, vernisáž výstavy je 13. 10. 2009

Galerie NTK, Národní technická knihovna, Thákurova 20 (vstup NTK2), Praha 6

Pořadatelé: ČOSDAT o.s., Institut umění - Divadelní ústav, Národní technická knihovna Praha


Výjimečný architektonický počin – nezapomenutelné divadelní inscenace. O tento vztah se opírá výstavní projekt Prolomit prostor, který bude vůbec první oficiální výstavou galerie v nově otevřené Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích.

Každý z prezentovaných projektů se trochu jinak zapsal do historie českého divadla a scénografie v posledních 15 letech. Jejich tvůrci rušili konvenční pojetí inscenační praxe a pokusili se překlenout tradiční pasivní divácké vnímání.

Své zastoupení na výstavě Prolomit prostor bude mít Národní divadlo s pohádkovou operou Kráska a zvíře z roku 2003. Přizvání bratří Formanů a jejich týmu do Zlaté kapličky tehdejším ředitelem Danielem Dvořákem bylo chápáno jako experimentální počin. To, že se jednalo o krok správným směrem, potvrdil obrovský zájem ze strany diváků stejně jako prestižní cena Alfréda Radoka za scénografii. Návštěvníci si budou moci prohlédnout bohatou kolekci fotografií Ireny Vodákové, která se tvorbou bratří Formanů dlouhodobě zabývá.

Nejdále do minulosti sáhli organizátoři v případě inscenace Racek z roku 1994. „Fenomén“ Petr Lébl, režisér a v tomto případě také autor scény, si za svůj výkon vysloužil nejen vášnivé ohlasy ze strany kritiky, ale odnesl si hlavní cenu Alfréda Radoka. Sestra Úzkost uvedená o rok později v Dejvickém divadle ve scénografii Egona Tobiáše a s kostýmy Zuzany Štefunkové toto prestižní ocenění obdržela také. Právě scénické a kostýmní návrhy, které byly následně k vidění při reprízách v Divadle v Dlouhé, budou hlavními prvky expozice. Součástí výstavy se stanou také velkoformátové fotografie z inscenace vlastní hry Egona Tobiáše Jaurés, kde výtvarnou stránku navrhl nejvýraznější talent slovenské scénografie, již zesnulý Aleš Votava.

Perzekuce

Prolomení mezí do světa virtuální imaginace provází komorní multimediální inscenaci Nickname. Ve své době jedné z tematicky i technologicky nejaktuálnějších inscenací na českých jevištích z dílny týmu SKUTR se dostane i odpovídající interaktivní prezentace. Za hranice paměti a svědomí nahlédl projekt Perzekuce.cz tvořený mimo jiné třemi autorskými inscenacemi Miroslava Bambuška realizovaný v prostorách bývalé slévárny hliníku v Holešovicích. Samo o sobě drsné a obnažující téma naprosto dokonale umocněné atmosférou polorozpadlých prostor alespoň částečně zprostředkuje originální dynamická prezentace kombinující fotografie s dalšími motivy.

Neúplný sen

Nejen hranice zeměpisné překročil projekt Sclavi/Emigrantova Píseň mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni. Provedení prestižními cenami ověnčené inscenace si budou moci návštěvníci připomenout mimo jiné prostřednictvím fotografií z inscenace a z výprav týmu za sběrem materiálu na východní Slovensko. Křehkou romantiku chladného prostředí vykachlíčkovaných bazénů vytvořil pro inscenaci Akvabely režiséra Vladimíra Morávka scénograf Martin Chocholoušek. Jeho scénografii bude v Národní technické knihovně reprezentovat „vodní“ expozice s fotografiemi, scénickými návrhy a tematickou skulpturou.

akvabely

Genderové projekty reprezentuje inscenace Česká pornografie režisérky Viktorie Čermákové s dvěma pohyblivými loutkami Andrey Králové v kostýmech. Další z interaktivních expozic věrně kopíruje motivy úspěšné inscenace na pomezí divadla a konceptuálního umění Neúplný sen. Základním scénografickým materiálem a principem je v tomto případě hercem „zpracovávaná“ rašelina. Specifický fenomén  Divadla Komedie s jeho vyhraněnou apelativní dramaturgií reprezentuje inscenace hry Wernera Schwaba Nadváha, nedůležité: Neforemnost v režii Dušana D. Pařízka.

Výstava je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz