LIBRARIANISM

 

 

Galerie NTK vás zve na vernisáž skupinové výstavy o knihovnách, jejich konstrukci, diskurzivním boji a ideologiích/Gallery NTK invites you for the opening of the group exhibition concerning libraries, its construction, discursive fight and ideologies

vernisáž/opening 8. 6. 2011, 18:00 

-------------------

Vystavují/exhibiting:
Zbyněk Baladrán
Lukáš Machalický
Petr Motyčka
Eugenio Percossi
Karim Talaat
Jaro Varga
Martin Zet


Kurátor/curator:
Milan Mikuláštík

-------------------

výstava potrvá do/exhibition continues till 30. 6. 2011

-------------------

Galerie NTK
Technická 6
Praha 6-Dejvice
otevřeno po-pá 10-18, so 10-17
vstup zdarma

 

Librarianism je po přehlídkách  PBBK80 a Velocypedia třetím letošním vlastním výstavním projektem Galerie NTK. Librarianism představuje práce sedmi umělců z Čech, Slovenska, Itálie a Kanady, v jejichž zorném úhlu se, většinou ne poprvé, ocitla knihovna - knihovna jako místo fyzické koncentrace knih, knihovna jako instituce, otisk diskurzu, výsledek složité sociální konstrukce, obraz hegemonického zápasu. Název Librarianism odkazuje k názvům velkých ideologických konceptů, jako např. liberalismus.

Nejméně přehlédnutelným projektem výstavy je Knihovna 8. 6.-8. 7. 2011 mladého slovenského konceptuálního umělce Jara Vargy, který předkládá divákům virtuální, dosud neexistující knihovnu v podobě složité tapety s prázdnými hřbety, která pokrývá 12 otočných panelů v obou patrech výstavního prostoru. Je na návštěvnících, aby dosud neoznačené knihy sami pojmenovali, aby vytvářeli novou  knihovnu  svých snů a představ. Dále prezentuje dystopickou knihu - svazek složený z titulních listů knih, v jejichž názvu se vyskytuje slovo konec.

Lukáš Machalický konfrontuje modely architektury dvou totalitních režimů dvacátého století, které vytvořil z ořezaných svazků dobové ideologické literatury.

Kolečko Petra Motyčky (člen skupiny Podebal) naplněné Marxovými spisy, stejně jako instalace šesti větráků  listujících si v Talmudu, Bibli a Koránu jsou autorovým ironickým komentářem k opakovanému pohřbívání a zmrtvýchvstávání velkých vyprávění, politicko-ideologických i náboženských.

Kanadský umělec Karim Talaat představuje projekt 2210 layers z loňského roku - doplnil svou diplomní práci nezvykle rozsáhlou doplňující literaturou. Přiložil veškeré citované texty svázané do ohromné knihy, která svým objemem mnohonásobně převyšuje rozměry diplomní práce samotné.

Eugenio Percossi je italský umělec žijící v Praze, jehož práce se často točí okolo tématu paměti, smrti a dočasnosti. Jeho instalace Bez názvu (Memento mori) je prostou poličkou s knihami, na níž stojí rozbitý budík. Co mají společného knihy, které umělec umístil do police? Jejich autoři všichni ukončili svůj život sebevraždou. Percossi tuto starší realizaci doplnil roztomilou sbírkou pohlednic, které byly zapomenuty čtenáři v knihách vrácených do knihoven.

Zbyněk Baladrán prezentuje video, v němž se pokouší rekonstruovat v paměti podobu knihovny svých rodičů.

Nejstarší účastník výstavy, Martin Zet, vytřídil ze své knihovny Aloise Jiráska a Josefa Václava Raise.

 

 

 

Jaro Varga, Knihovna 8. 6.-8. 7. 2011, interaktivní instalace, 2011

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz