Mladý obal 2010

Národní technická knihovna hostí patnáctý ročník soutěže mladých designérů Mladý obal.

 

termín: 24. 5. - 21. 6. 2010

místo: parter Národní technické knihovny

 

Soutěž Mladý obal si od svého založení v roce 1996 vydobyla mezinárodní reputaci a výrazné postavení mezi soutěžemi pro mladé designéry. Soutěž je určena studentům a mladým kreativcům do 30 let. Do soutěže jsou přijímány návrhy především z vlnité a hladké lepenky, která nachází široké uplatnění v obalovém designu. Soutěž Mladý obal je vyhlašována každoročně; vznikla a nadále funguje díky iniciativě společnosti Model Obaly, předního výrobce obalů, pro kterého je podpora mladých talentů v tomto oboru zásadní.

 

Organizátorem soutěže je společnost CZECHDESIGN.CZ

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice


Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz