Za všedností - Výstava divadelní architektury ve střední Evropě

  • Reprezentuje pražské Národní divadlo i českou architekturu?
  • Jak je to v případě ikon divadla v Ma´darsku, Lublani, Varšavě, Bratislavě…?
  • Existuje na začátku 21. století něco jako národní divadlo? A jak ho materializovat soudobou architekturou, aby se nelišilo od shopping centra či casina?
  • A existuje vůbec národní architektura, nebo výhradě globální rukopis?

Nejen tyto otázky vznáší rozsáhlý výstavní mezinárodní projekt Za všedností, jenž představí na sedm desítek divadelních budov. Vývoj podoby divadelních budov a divadelního prostoru obecně je v regionu střední Evropy lákavý už díky zdejšímu multikulturnímu složení. A právě definice srozumitelného vzorce architektonického dění v daném regionu je jedním z cílů výstavy. Kurátoři expozici rozčlenili na dvě základní osy: dle současného státního uspořádání a linii chronologickou. Tento koncept se promítl i do nápaditého architektonického ztvárnění výstavy, jež bude připomínat notovou osnovu.

 

 

 

Autoři výstavy vycházeli také z toho, že divadlo bývá označováno jako pilíř národní kultury a jazyka. Zdá se, že ani architektura není vůči národním či nacionálním atributům imunní. Je to dobře, nebo špatně?

Každou zemi reprezentuje výběr přibližně desítky divadelních budov či prostorů pro divadlo. Výstava zavítá v letošním a příštím v roce do všech středoevropských metropolí a je součástí mezinárodního projektu TACE (Theatre Architecture in Central Europe / Divadelní architektura ve střední Evropě).

 

MÍSTO:
Galerie NTK, Praha


TERMÍN:
od 12. května do 6. června 2010


Vstup volný

 

http://www.theatre-architecture.eu

 

 Divadelní architektura představuje specifický fenomén evropského kulturního dědictví.

Divadelní budovy jsou výraznými projevy stavebního umění v jeho stylových proměnách od pozdní renesance do současnosti, jejich konstrukce a prostorové řešení reagovalo na dobovou interpretační praxi, ale také ji zpětně ovlivňovalo. Kromě toho vypovídá i o společenských vztazích a jejich proměnách. Vybavení scény je zase důležité z hlediska historie techniky.

Na rozdíl od staveb jiného specifického určení (katedrály, zámky, fortifikace) chybí dokumentace divadelních budov a jejich zařízení v širším geografickém kontextu. Přitom takové široké zpracování by bylo důležité nejen pro bádání v různých oborech, ale i pro současnou divadelní praxi: v divadelní praxi hraje čím dál větší roli mezinárodní spolupráce umělců a je důležité, aby soudobí inscenátoři měli k dispozici přehledné i podrobné informace o podmínkách, v nichž mohou iniciativně realizovat své představy. Je jisté, že zpracované a zpřístupněné informace osloví také širší veřejnost.

 

 

Výzkum divadelní architektury, který je zaměřen na minulost (paměť, historie, dědictví) stejně jako na budoucnost.

Hlavním cílem projektu je prezentovat dosavadní poznatky a informace o vývoji divadelní architektury ve střední Evropě prostřednictvím komplexní struktury různých forem. Dílčí vývojové tendence v jednotlivých regionech budou zasazeny do kontextu a širšího evropského pohledu díky spolupráci významných dokumentačních a vědeckých pracovišť z pěti evropských zemí. Sdílením a zveřejněním informací o společném kulturním dědictví evropského významu bude posíleno jejich využití ze strany odborníků i široké evropské veřejnosti. Důraz bude kladen i na edukační využití projektu s tím, že některé jeho aktivity budou přímo určené pro studenty a pedagogy odborných a uměleckých škol, ale i na vzdělávací instituce základního a středního stupně. Dlouhodobá udržitelnost projektu bude zajištěna prostřednictvím stěžejní části projektu - vytvořením metodologie popisu divadelní architektury a implementací funkční struktury a prostředí, které umožní další zpracování, aktualizaci a rozšiřování databází a informací.

Databáze technických parametrů scén a budov, která v mezinárodním rozsahu citelně schází, umožní aktivním divadelníkům vyhledání potřebných prostor a kontaktů a stane se tak nástrojem kulturního managementu a podpory mobility umělců stejně jako techniků, sound- a light-designérů, specialistů a architektů.

 FOTOGRAFIE Z INSTALACE:

 

 

 

 

 


MEDIA:

http://www.rozhlas.cz/kultura/vytvarne/_zprava/732094 - Český rozhlas

http://www.novinky.cz/kultura/200786-vystava-za-vsednosti-predstavuje-divadelni-architekturu.html - Novinky

 

GALERIE NTK

Národní technická knihovna

Technická 6
160 80 Praha 6 - DejviceOdpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz