Kontaktní osoba

Pokud máte dotaz týkající se projektu EFI, můžete se obracet na ředitele Národní technické knihovny.

 

Kontakt:
Ing. Martin Svoboda

Národní technická knihovna

Technická 6/2710

160 80 Praha 6

e-mail martin.svoboda@techlib.cz

 

 

 

Odpovědná osoba:
Poslední změna: 21.1. 2014 15:01  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 ,