Institucionální digitální repozitář (IDR)

Institucionalni digitalni repozitarOd roku 2010 provozuje Národní technická knihovna Institucionální digitální repozitář (IDR), který slouží jako studijní knihovna pro výzkum vývoje NTK.

Cílem IDR je zajistit otevřený přístup k šedé literatuře v digitální podobě, která je produkována zaměstnanci NTK. IDR slouží jako dlouhodobé uložiště této literatury.

 

Repozitář je provozován v systému CDS Invenio. Toto softwarové řešení bylo přejato z Digitálního repozitáře NUŠL.

 

Repozitář je dostupný na adrese: http://repozitar.techlib.cz

 

Publikování zaměstnanců NTK se řídí směrnicí č. 1/2011 ředitele NTK o publikační činnosti zaměstnanců NTK a právech k výsledkům VaVaI, která je dostupná zde.

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz