Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011

4. října 2011 proběhl v Národní technické knihovně seminář "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011", který byl realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2011" s podporou programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

Program:

 

09.00 - 09.45  Google vyhledávání a sémantický web  (Filip Hráček) 

 

09.45 - 10.30  Anti-SEO ve veřejné správě - stránky které nechtějí být nalezeny (Jiří Skuhrovec)

 

10.30 - 10.45  přestávka

 

10.45 - 11.30  Podobnostní hledání v netextových datech (Pavel Zezula)

 

 11.30 - 12.15  Jak automaticky přiřadit dokumentům hesla PSH (Jindřich Mynarz, Ctibor Škuta)  

 

12.15 - 13.30  přestávka na oběd

 

13.30 - 14.15  Využití PSH pro indexaci vědecko-výzkumné činnosti na Univerzitě Pardubice (Lukáš Slánský, Tomáš Bartoníček)

 

14.15 - 15.00  Gamification - další evoluce webu? (Josef Šlerka)

 

15.00 - 15.45  HTML5 a sémantický web (Štěpán Bechynský)

 

Zpráva ze semináře

  • KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 08.11.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7235>. URN-NBN:cz-ik7235. ISSN 1212-5075.

Prezentace 

Prezentace Filipa Hráčka - Google vyhledávání a sémantický web

 

 

 

 

 

Galerie

Odpovědná osoba:
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 ,