Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je skutečným zážitkem. To všechno je budova Národní technické knihovny.

Jestliže má architektura stimulovat či inspirovat uživatelovo chování i myšlení, v prostoru NTK se člověk navíc cítí svobodný. Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, přináší svou kritičností, humorem a nadhledem vedle estetického prožitku ještě něco zcela jiného – impuls k přemýšlení.
A právě k dalším takovým impulsům chce knihovna dále inspirovat skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci, neboť kde jinde mohou umělci inspirovat techniky a obráceně, technici mohou inspirovat umělce.

Prostředí knihovny je tak přímou interakcí se specifickou architekturou a současně specifickým přístupem k lidem unikátním projektem, který k takovému záměru dává možnosti, jež je ze své podstaty nutné využívat. Architektonicky otevřený prostor demonstruje nově definovatelný, otevřený přístup k lidem. A k umění.

 

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 24.9. 2013 14:09  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz