NTKino

Film je umění, zábava i okno k poznání – film je interfejsem současné kultury.

 

Filmový klub NTKino je místem a příležitostí k obohacování kulturního povědomí všech
návštěvníků knihovny i širší veřejnosti. NTKino nabízí ojedinělé kinematografické počiny
z fikčního i non-fikčního, experimentálního i animovaného filmu. Navazuje na dlouhou tradici
takzvaných Cinémathique, které vytvářely alternativní filmovou nabídku a podílely se na formování
komunity napříč uměleckými sférami.

 

V prostorách moderní budovy Národní technické knihovny, v multifunkčním Ballingově sále jednou měsíčně probíhá filmová projekce snímků oceněných na renomovaných festivalech, na témata související s architekturou, výtvarným uměním, důležitými historickými okamžiky či díly, jež ovlivnila umělecké způsoby vyjadřování. Dramaturgie NTKina vzniká ve spolupráci s filmovou distribuční společností Artcam, která dlouhodobě sleduje autorské filmové osobnosti (Michael Haneke, Jean-Luc Godard, Kim Ki-duk, Lars von Trier, Claire Denis) a vyhledává nové talenty (Václav Kadrnka, Pablo Larraín) a nová témata (film a videoart, reflexe společnosti, audiovizuální vizionářství).

 

Lektorské úvody odborníků či debaty s tvůrci doprovází filmové projekce podle aktuální nabídky a možností. Výjimkou nejsou ani exkluzivní předpremiéry nejnovějších filmů společnosti Artcam.

 

 

 

Kontakt:

tereza.velikova@techlib.cz

 

www.artcam.cz

http://artmap.cz/vystavni-misto-150/ntkino-

 

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz