Národní technická knihovna zadala k vypracování právní analýzu možností a rizik zveřejnění svých dat způsobem, který je v souladu s principy Open Definition . Tyto principy definují otevřený způsob zpřístupnění dat, kdy je komukoli bez diskriminace umožněno data užít, upravit nebo dále šířit, a to nanejvýše s požadavkem přiznání původního autorství a zachování licence.

Mezi cíle této analýzy patřilo vyhodnocení právní povahy dat NTK. Současně měla analýza zodpovědět otázku, kdo je držitelem práv k datům získaných v rámci projektů sdílené katalogizace, pokud taková práva vznikají. Praktickým výstupem analýzy je doporučení ohledně možných právních nástrojů (licencí), které lze uplatnit pro zveřejnění dat NTK způsobem popsaným Open Definition. Jako vhodná licence pro tento účel byla identifikována licence Open Data Commons Public Domain Dedicationand Licence 1.0 http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.

 

Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition: opinio : stanovisko k právní otázce [online]. Objednatel Národní technická knihovna. Zhotovitel Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Zpracovatel Radim Polčák, Matěj Myška. Jaromír Šavelka. Brno, 2012, 18 s. Dostupné z: http://www.techlib.cz/files/download/id/3157/open-bibliographic-data-ntk-studie-2012.pdf

nebo z Institucionálního digitálního repozitáře NTK: http://repozitar.techlib.cz/record/336

Souvisící soubory

Open Bibliographic Data NTK - studie 2012 (10,07 MB)


Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz