Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK

Semináře Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK jsou realizovány v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví" s podporou programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků". Cílem projektu je poskytnout teoretické znalosti a praktické dovednosti ve využití moderních informačních a komunikačních technologií především v oblasti služeb knihoven. Seminář je tak určen pracovníkům různých typů knihoven a informačním specialistům.

Odpovědná osoba: Linda Machalová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 477, linda.machalova@techlib.cz