Rozcestník

 

Ačkoli důvody vzniku historického fondu Národní technické knihovny byly didaktické, představuje dnes tento historicky utvořený a osobitý soubor knih a periodik velmi významný příspěvek k pochopení toho, co je věda a technika a co znamenají v současném životě.

Znát historickou podobu vědy (přiměřenější by bylo hovořit o ní v plurálu) je nutnou, nikoliv však dostačující podmínkou nejen osvojení si její současné verze, ale také předpokladem celkového porozumění situacím, v nichž se nachází člověk současnosti. Tato zdánlivá samozřejmost je už dávno domovem v celé západní Evropě a Spojených státech. Dějiny vědy jsou v té šťastnější části světa institucionalizovány způsobem, jaký můžeme jen závidět. V Česku se naopak zhola nechápe, co všechno je ve hře, známe-li či naopak ignorujeme-li historii vědy. To není žádné starožitnictví poznatků s prošlou exspirací, ale způsob porozumění jedné z nejvlivnějších sil naší přítomnosti. Bez znalosti své historie je věda slepá a bez znalosti vědy člověk tápe a nechápe, co se s ním a v něm vlastně odehrává.

 

Velmi skromnou kompenzací toho handicapu je tato rubrika seznamující s jednotlivými knihami historického fondu Národní technické knihovny. Nejedná se o výčtovou inventarizaci, ale o nastolení otázek, které jednotlivá představovaná díla otevírají. Jedině tak se může vědecká minulost zpřítomnit, otevřít se problémům současnosti.

 

Tato rubrika je členěna na obory, jejichž vzájemné hranice jsou ovšem historicky značně proměnlivé. Mezioborová propustnost na jedné a oborový izolacionismus na straně druhé jsou vždy rovněž symptomem toho, jak mnoho či málo se otevírá dobové vědění celku světa. Členění na obory je proto velmi přibližné a do jisté míry i zavádějící, nicméně z hlediska elementární systematiky přinejmenším čtenářsky nutné. Rovněž nejednoznačný i vždy problematizovatelný (ale co je neproblematizovatelné, je vlastně mrtvé) je výběr vědeckých děl. K jejich hodnocení neexistuje univerzální klíč, ale je vždy osobním rizikem toho, kdo tento výběr podstupuje. Nicméně účelem této rubriky není předkládat do sebe uzavřené závěry, ale otevírat otázky a snad i trochu v tomto k smrti ubaveném světě bavit.

 

PhDr. Michal Janata
 

Odpovědná osoba: Adin Ljuca
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 407, adin.ljuca@techlib.cz