Di-XL - pro úspěch a udržitelnost výsledků programů celoživotního učení

Di-XL (Dissemination and exploitation via Libararies: for Success and Sustainability of LLP Results)

je nový projekt, na kterém se podílí Národní technická knihovna.

Projekt je podpořen Evropskou komisí, programem Education, Audiovisual and Culture.

Cílem projektu je vytvoření modelu pro šíření a využití výsledků programů celoživotního učení (CŽU) díky knihovnám, jejich činnostem a jejich funkčních sítí.

Projektu se účastní knihovny a organizace aktivní v CŽU s cílem vytvořit co nejefektivnější mechanismus a dosáhnout tak na třetí cílovou skupinu projektu

- uživatele a návštěvníky knihoven, jako potenciální uživatele programů CŽU.

 

Za Českou republiku jsou partnery Sedukon, o.p.s. a Národní technická knihovna. Koordinátory projektu jsou Baltic Bright z Lotyšska a Národní lotyšská knihovna. Dalšími partnery pak organizace z Řecka, Srbska a Litvy.

 

V rámci realizace projektu vznikly FB stránky a webová stránka ve všech jazykových mutacích partnerů projektu http://dixl.eu/cs.

 

Plán plnění projektu

 1. Identifikace možností a bariér knihoven jako míst pro šíření a využívání výsledků programů CŽU.
 2. Vytvoření partnerství mezi knihovnami a organizacemi zabývajícími se CŽU.
 3. Vytvoření modelu Di-XL funkční spolupráce mezi organizacemi.
 4. Vyškolení knihovníků pro šíření a využívání programů CŽU.
 5. Představení a testování modelu Di-XL v knihovnách.
 6. Představení modelu Di-XL odborné veřejnosti a osobám v rozhodovacích pozicích.

Pro realizaci modelu a pro testovací fázi byly vybrány CŽU programy, která reprezentují tato 4 témata:

 • genderovou rovnost a diversitu
 • interkulturní komunikaci a jazykové vzdělávání
 • ICT ve vzdělávání
 • bezpečnost práce

Výstupy projektu

 1. Di-XL model realizovaný v 5 partnerských zemích - pracovní verze Modelu diseminace ke stažení zde,
 2. vyškolený knihovnický personál
 3. publikace „Libraries as Powerful Partners in Dissemination and Exploitation of LLP Results“, kde bude prezentován model Di-XL, tréninkové materiály a příklady z testování.
Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 9.12. 2013 13:12  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz