Open Access aneb Open your mind! 2013

Datum konání: 24. 10. 2013

Místo konání: Ballingův sál, NTK

 

Národní technická knihovna ve spolupráci s ChemTK pořádá v rámci Open Access Week 3. ročník semináře Open Access aneb Open your mind!.

Online přenos semináře: http://server3.streaming.cesnet.cz/ntk-1

 

Registrace byla ukončena.

 

Program semináře

8:30 – 9:00     Registrace účastníků


9:00 – 9:10     Úvodní slovo (PhDr. Radka Římanová) 

 

9:10 – 9:40     Zlatá cesta otevřeného přístupu - není všechno zlato, co se třpy (Mgr. Pavla Rygelová; Ústřední knihovna VŠB-TUO)

Prezentace se zaměří na praktické otázky zlaté cesty otevřeného přístupu, zejména na tzv. predátory ve vydavatelském průmyslu a jejich negativní vliv na pověst hnutí za otevřený přístup. Druhá část prezentace se bude snažit odpovědět na strategickou otázku: Podporovat hybridní časopisy s otevřeným přístupem, nebo ne?


9:40 – 10:10    Nástroje a platformy vědy 2.0 (Tereza Simandlová; Studia nových médií, FF UK)

V době, kdy vědecká práce a komunikace probíhá téměř vždy online, není divu, že i nástroje 2.0 - sociální média - pronikají do práce odborníků, vědců a výzkumníků. Příspěvek se pokusí obecně představit možnosti a prolnutí 2.0 nástrojů a platforem s vědeckou prací a představit i konkrétní služby, které již odborníci po celém světě využívají a které jim značně usnadňují kolaborativní práci, zviditelňují jejich činnost apod.

 

10:10 - 10:40   Podporují knihovny Open Access? (Radka Syrová, DiS., BBus; Knihovna Jana Palacha)

Příspěvek se bude věnovat podpoře OA v českých vysokoškolských a vědeckých knihovnách. Do jaké míry poskytují knihovny podporu pro OA publikování? Pomohou s vyřizováním smluv? Nalezneme články autorů v institucionálních repozitářích? Jaké služby mohou čtenáři našich knihoven očekávat a požadovat?


10:40 – 11:10   Přestávka


11:10 – 11:25   Systematická podpora Open Access – Gold Road na VŠCHT Praha: poznatky z pilotního projektu (Ing. Jiří Jirát, Ph.D.; VŠCHT Praha)  

VŠCHT Praha spustila v r. 2013 pilotní projekt systematické podpory Open Access publikování zlatou cestou. Příspěvek se pokusí shrnout ohlas v akademické obci, vhodnost nastavených pravidel, efektivitu vynaložených prostředků a výhled pro příští roky.

 

11:25 – 11:55   Vývoj, příležitosti a výzvy otevřeného přístupu v rámci Elsevier (Mgr. Lucie Vavříková; Elsevier)

Trvalý přístup bez poplatků k publikovaným výsledkům výzkumu společně s uvolněním pravidel pro (znovu)užití tohoto obsahu je to, jak Elsevier dnes chápe pojem otevřený přístup. K naplnění tohoto konceptu je více cest, a každá z nich může části výzkumné komunity vyhovovat. Příspěvek představí tyto způsoby, spadající do zelené i zlaté cesty otevřeného přístupu, tak, jak jsou dnes v Elsevier k dispozici. Uvede jejich výhody i nevýhody a představí aktuální příklady využití. Krátce budou zmíněny další aktivity Elsevier, které úzce s otevřeným přístupem souvisí.


11:55 – 12:25   Občanská věda v ornitologii (Mgr. Zdeněk Vermouzek, Petr Voříšek, Dr.; Česká společnost ornitologická)

Občanská věda je relativně nový termín pro taková vědecká bádání, na nichž se kromě profesionálních vědců významnou nebo rozhodující měrou podílejí i amatéři zabývající se danou problematikou ve svém volném čase. Přestože termín je nový, výzkumy podobného charakteru se prováděly a provádějí již dlouho. Právě ornitologie je jedním z oborů, kde má občanská věda dlouhou tradici a můžeme tak na řadě příkladů demonstrovat přínosy, úskalí i hlavní specifika tohoto způsobu vědeckého poznávání světa.

 


 

Seminář moderuje PhDr. Radka Římanová.

 

Seminář je propagován za podpory SCIRESCO.


Seminář se koná v rámci projektu Národní technické knihovny "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2013", který je součástí dotačního programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven - podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

 

 


 


Odpovědná osoba: Linda Machalová
Poslední změna: 24.10. 2013 09:10  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 477, linda.machalova@techlib.cz