Virtuální polytechnická knihovna (VPK)

 

Moje konto (vstup pro registrované uživatele)

 

Chci se stát uživatelem VPK

 

Virtuální polytechnická knihovna je společný projekt českých knihoven, které virtuálně sjednotily své fondy v Souborném katalogu VPK.

 

 

Prostřednictvím Souborného katalogu VPK lze objednávat elektronické nebo tištěné kopie z časopisů ve fondech více než 50 účastnických knihoven, aniž byste museli fyzicky navštívit knihovnu, která časopis vlastní. Kopii totiž můžete obdržet elektronickou cestou ve formátu PDF, případně i formou klasické xerokopie zaslané poštou nebo faxem.

 


Kopie článků z online časopisů jsou poskytovány v souladu s licenčními podmínkami pouze českým knihovnám z nekomerční sféry a individuálním registrovaným uživatelům, a to v tištěné podobě.
Z fondů spolupracujících knihoven lze získat kopie i z dalších dokumentů (jež v Souborném katalogu VPK nejsou).
VPK nabízí též mezinárodní meziknihovní služby – výpůjčky dokumentů a služby document delivery ze zahraničních knihoven a institucí.
Službu current contents (zasílání kopií obsahů nově došlých čísel časopisů, elektronicky i klasicky) poskytuje ze zúčastněných knihoven KKV, NTK a ÚZEI.

Více o službách VPK

 

Uživatelem VPK se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická. Chcete se stát uživatelem VPK?

 

 

 

Odpovědná osoba: Blanka Gerlachová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 453, blanka.gerlachova@techlib.cz