Creative Commons


"Licence Creative Commons je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, vycházejí z autorského zákona,  který je upravuje jako licenční smlouvy (§ 46 -55 AutZ)." zdroj http://www.creativecommons.cz/


Licence Creative Commons vznikají kombinací několika licenčních porvků, kterými autor dává najevo, jak si přeje, aby bylo s jeho dílem nakládáno. Existují čtyři základní licenční prvky:

CC-BY Attribution (zkratka by): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora.
CC-NC Noncommercial (nc): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.
CC-ND No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.
CC-SA Share Alike (sa): Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek identické licence. (Viz též copyleft.)

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

 

Národní technická knihovna (dále jako NTK) podporuje licence Creative Commons (dále jako CC) dlouhodobě jednak tím, že je využívá pro své projekty, a také že pravidelně zařazuje přednášky o možnostech využití licencí CC do programů svých akcí. Jednou z nich byla Muzejní noc 2013

 

Od roku 2013 je NTK součástí národního týmu pro šíření CC v České republice společně s Masarykovou univerzitou v Brně a nevládní neziskovou organizací Iuridicum Remedium, o.s. Tuto svoji činnost NTK stvrdila podpisem memoranda o porozumění s centrálou Creative Commons Corporation v Massachusetts. Role NTK spočívá v informování o CC prostřednictvím online komunikace a vzdělávacích akcí a dodávání podkladů k právním analýzám.

 

Nejbližší akce:

Creative Commons 4.0 - Matěj Myška, Masarykova univerzita, Ústav práva a technologií - 14.11.2013 od 16.00 do 18.00 v Národní technické knihovně v učebně PC 02 ve třetím patře - účast na akci je bezplatná a získáte odpovědi na to: Co jsou to licence Creative Commons? Jak Vám mohou pomoci šířit Vaše dílo? Jak můžete  užívat díla pod těmito licencemi zveřejněná? Jaký je rozdíl mezi různými verzemi těchto licencí? Co přináší verze Creative Commons 4.0? Dá se už moct použít i na databáze? A jak to bude s těmito licencemi až začne být účinný nový občanský zákoník?

 

Odkazy:

http://www.creativecommons.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

http://creativecommons.org/

http://www.slidilove.cz/content/kampan-creative-commons-0

 

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Creative-Commons-%C4%8Cesk%C3%A1-republika/199676156709107?fref=ts

 

V případě dotazů kontaktujte PhDr. Petru Pejšovou na telefonu 232 002 485 nebo e-mailem petra.pejsova@techlib.cz .

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 6.11. 2013 15:11  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz