Jeremy Hutchison / Erratum

Projekt ERRATUM®, Beyond Utility londýnského umělce Jeremyho Hutchisona představuj sérii vadných a nefunkčních předmětů každodenní spotřeby: dýmka bez dutiny na tabák, struhadlo bez ostnů, dámská bota s extra podpatkem trčícím proti noze nebo sluneční brýle, které si nelze nasadit na nos. Samotné objekty mohou vyhlížet jako "pouhá" vtipná hra s designem, smysl konceptu ale spočívá v příběhu jejich vzniku. Umělec si je objednal od dodavatelů spotřebního zboží z velkovýrobních továren v Číně, Indii, Pákistánu nebo Turecku s tím, že po dělnících požadoval, aby konkrétní produkt vyrobili s libovolnou vadou. Volba a provedení této vady přitom byla záměrně ponechána na samotných dělnících.

 

ERRATUM® lze proto vnímat jako sociálně kritický projekt, poukazující na odlidštěný proces současné masové tovární produkce, jehož jednotlivé fáze bývají obvykle konečnému spotřebiteli skryty. Výstupem projektu jsou přitom designové sběratelské kousky, butik s luxusními, leč nefunkčními objekty. Autor k projektu poznamenává: "Fascinuje mě myšlenka záměrné lidské chyby, narušující zautomatizovaný proces globální masové produkce. Chtěl jsem vidět, co může taková chyba vnést do její extrémně efektivní a na výkon orientované logiky."
 
Výstava začíná 15.1. 2014 v Galerii Artwall (Nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše, Praha), vernisáž proběhne ve čtvrtek 16.1. 2014 od 18.00 hod. v Galerii Národní technické knihovny v Praze (Technická 6, Praha 6). Paralelně s výstavou fotografií na venkovní výstavní zdi Artwall proběhne v Národní technické knihovně doprovodná prezentace designových objektů ze série ERRATUM®.

 

kurátoři projektu Artwall: Zuzana Štefková / Markéta Dolejšová / Petr Motyčka / Lenka Kukurová


---------------------------
ERRATUM ® 
Beyond Utility

The exhibition opening takes place on January 16th 2014 at 6 pm in the Gallery of National Technical Library (Technická 6, Prague 6)

-----

Erratum is a luxury brand of mass-produced dysfunctional objects, created by workers from factories across China, India, Poland, Turkey and Pakistan on artist's order. Jeremy invited those workers to insert an arbitrary error into one of the items they typically produce in bulk within their everyday working routine. The acquired malformed objects were then utilized to create a luxury boutique of beautiful yet unusable consumer goods of everyday use.

The project is conceived as a social critique of hyperefficient yet dehumanized chain of globalised mass-production, while breaking the mundane stereotype of the factory worker's life with a possibility to make an error.

The exhibition starts on January 15th 2014 in the outdoor space of Artwall Gallery. There will also be an accompanying exhibition of those dysfunctional designed objects and documentation of artists' correspondence with factories in the ground level of The National Technical Library. 

The opening of the whole exhibition project takes place on January 16th 2014 at 6 pm in the Gallery of The National Technical Library.

curators: Zuzana Štefková / Markéta Dolejšová / Petr Motyčka / Lenka Kukurová 

www.artwallgallery.cz
http:// jeremyhutchison.com/work/project50.html
ERRATUM ® 
Beyond Utility
The exhibition opening takes place on January 16th 2014 at 6 pm in the Gallery of National Technical Library (Technická 6, Prague 6)

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 17.1. 2014 13:01  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz