Mezinárodní meziknihovní služba (MMS)

 

On-line objednávka mezinárodní meziknihovní služby

 

Mezinárodní meziknihovní služba NTK obstarává informační materiály z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd formou kopií článků z periodik nebo výpůjček publikací ze zahraničních knihoven. Prostřednictvím MMS lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území České republiky. Před podáním žádanky je nutno prověřit požadavek v Souborném katalogu ČR a v dostupných elektronických online databázích (například prostřednictvím Oborové brány TECH).

 

Objednávky lze podávat elektronicky (majitelé uživatelského konta prostřednictvím VPK) nebo osobně (prosíme všechny návštěvníky, aby nejprve požádali u centrálního pultu služeb v 2. NP nebo na informacích o zavolání některého ze zaměstnanců MMS):

 

Národní technická knihovna - informační pult ve 3. NP

Technická 2710/6

160 80 Praha 6, Dejvice


Poplatky za objednávku výpůjček či pořízení kopií požadovaných dokumentů jsou účtovány dle Ceníku služeb NTK, popř. dle Ceníku služeb VPK (u objednávek provedených prostřednictvím uživatelského konta VPK).

 

 

Reklamace:

Uživatel je oprávněn reklamovat službu, pokud nebyla provedena v požadovaném rozsahu či kvalitě, nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího převzetí.

 

Kontakt:

tel.: 232 002 419, 232 002 498

e-mail: mms@techlib.cz

Otevírací doba

 

Odpovědná osoba: Blanka Gerlachová
Poslední změna: 10.9. 2013 11:09  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 453, blanka.gerlachova@techlib.cz