Zahraniční knihovny (využívané MMS NTK)

 

Přehled zahrnuje katalogy, které jsou nejvíce využívány při vyřizování požadavků prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby NTK. Katalogy jsou volně přístupné pro vyhledávání, ověřování citací a dohledávání bibliografických údajů, v případě souborných katalogů k zjišťování lokace dokumentu (která knihovna požadovaný dokument vlastní). Možnost objednání výpůjčky či kopie článku je zpravidla vázána na registraci a je službou placenou. O zprostředkování této služby může zákazník požádat pracovníky mezinárodních meziknihovních služeb NTK. Jedná se o placenou službu (viz ceník služeb NTK).

Dánsko

DTV – Technical Knowledge Center of Denmark – University Library
Popis: souborný katalog dánské univerzitní knihovny
Typy dokumentů: knihy, konference, časopisy
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace)

Francie

ABES (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Popis: souborný katalog francouzských akademických knihoven Sudoc
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace
Využití: vyhledávání, lokace dokumentů

Kanada

AMICUS – National Library of Canada
Popis: souborný katalog Národní knihovny v Kanadě
Typy dokumentů: knihy, časopisy, reporty, disertace
Využití: vyhledávání, objednávání

Německo

GetInfo
Popis: souborný katalog univerzitní knihovny v Hannoveru
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace, reporty, konference
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), ověřování citací
Poznámka: konference nepůjčují (pouze kopie článků)

Karlsruher Virtueller Katalog
Popis: souborný katalog německých a vybraných zahraničních knihoven a knihkupectví
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace, reporty
Využití: vyhledávání, lokace dokumentů

SUBITO
Popis: německý systém dodávání dokumentů
Typy dokumentů: knihy, časopisy, disertace
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), ověřování citací, lokace dokumentů
Poznámka: objednávat lze pouze kopie článků z časopisů

Nizozemí

Library TU Delft
Popis: souborný katalog největší technické knihovny v Nizozemí
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, disertace, reporty
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace)

Norsko

Bibsys
Popis: systém norských univerzitních knihoven, Národní knihovny Norska a řady dalších odborných knihoven
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), lokace dokumentů

Švédsko

LIBRIS
Popis: souborný katalog knih a časopisů švédských knihoven
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, reporty a disertace (okrajově)
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), lokace dokumentů

Švýcarsko

Nebis
Popis: souborný katalog sítě knihoven a informačních institucí ve Švýcarsku
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, reporty a disertace
Využití: vyhledávání, objednávání (registrace), ověřování citací, lokace dokumentů

Velká Británie

British Library
Popis: stránka Britské knihovny v Londýně s přístupem do souborného katalogu BLPC (British Library Public Catalogue)
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, reporty, mapy a disertace
Využití: vyhledávání, objednávání, ověřování citací
Poznámka: objednávat kopie článků může i neregistrovaný uživatel, platbu objednaných kopií lze uskutečnit pouze kreditní /debetní kartou

COPAC
Popis: souborný katalog 20 univerzitních odborných knihoven Velké Británie a Irska
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference
Využití: vyhledávání, lokace dokumentů

USA

Library of Congress
Popis: souborný katalog Kongresové knihovny ve Spojených státech amerických s nejúplnějším pokrytím anglofonní literatury
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference, reporty, disertace
Využití: vyhledávání, ověřování citací, lokace dokumentů

National Library of Medicine, Bethesda
Popis: souborný katalog Národní lékařské knihovny ve Spojených státech amerických s nejúplnějším pokrytím literatury v oblasti medicíny, farmacie a veteriny
Typy dokumentů: knihy, časopisy, konference
Využití: vyhledávání, objednávání

Knihovní servery

Libweb – Library Servers via WWW
Informační brána, která nabízí seznam odkazů na knihovny a informační instituce z více než 115 zemí. Možnost vyhledávání knihoven dle místa, názvu, typu knihovny a dalších informací.

Vyhledávání na internetu

Dohledávání citací a volně dostupných článků na internetu

Google Scholar

JournalSeek
Časopisecká databáze volně dostupných informací o téměř 60 500 titulech. Databáze je oborově rozčleněna a zpřístupňuje informace: popis časopisu, zkrácený název, vydavatel, ISSN a URL adresa.

 

Odpovědná osoba: Blanka Gerlachová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 453, blanka.gerlachova@techlib.cz