ISSN

 

Propagacni obrazek ISSN

ISSN (International Standard Serial Number) je osmimístný číselný kód, kterým se jednoznačně identifikují názvy periodik a ostatních tzv. pokračujících zdrojů vydávaných kdekoliv na světě. Záznamy ISSN jsou uloženy v referenční bázi - mezinárodním Registru ISSN.

·

K čemu slouží ISSN?

  • ISSN můžete využít v citacích z odborných časopisů.
  • ISSN se používá jako identifikační kód pro potřebu počítačového zpracování, vyhledávání a přenosu dat.
  • ISSN používají knihovny pro identifikaci a objednávky časopisů, pro potřeby meziknihovních služeb a souborných katalogů.
  • ISSN je základní údaj pro efektivní elektronické doručování dokumentů.
  • Z ISSN lze  vygenerovat čárový kód  EAN/UCC 13 pro distribuci periodik.

·

České národní středisko ISSN

(ČNS ISSN)  je jedním z 88 národních středisek, která tvoří síť ISSN. Na žádost vydavatele nebo knihovny přiděluje ISSN tištěným i elektronickým novinám, magazínům, vědeckým časopisům, sborníkům z konferencí, edičním řadám a dalším tzv. pokračujícím zdrojům, vydávaným na území České republiky. Zpracovává o nich záznamy do národní databáze ISSN a do mezinárodního Registru ISSN.

Přidělení ISSN je bezplatné.

·

·

Odpovědná osoba: Jaroslava Trčková
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 440, jaroslava.trckova@techlib.cz