Vnitrostátní meziknihovní služby (MVS)

Meziknihovní výpůjční služba pro registrované zákazníky NTK

Zákazníkům s platným průkazem zajišťuje NTK výpůjční službu dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s technikou souvisejících z jiných knihoven ČR. Objednávky lze zasílat prostřednictvím on-line formuláře níže nebo osobně podávat u centrálního pultu ve 2. NP, kde si zároveň zákazník vyzvedne osobně výpůjčku nebo kopie po oznámení e-mailem do 7 dnů.

Výpůjčky získané z fondu jiných knihoven se zpravidla půjčují absenčně (na zástavu), pokud však nestanoví půjčující knihovna jinak. Meziknihovní výpůjční služba je poskytována s výjimkou pořizování kopií zdarma. Ztrátu, poškození nebo zničení je zákazník povinen neprodleně nahlásit NTK a má povinnost nahradit škodu ve stanovené lhůtě (viz  Knihovní řád NTK).

 

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny ČR

Meziknihovní výpůjční služba NTK poskytuje výpůjčky z fondu NTK všem knihovnám České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat na základě vyplnění on-line formuláře níže nebo zasláním vyplněné žádanky MVS poštou.

 

Kontakt

Bližší informace získáte v oddělení meziknihovních služeb.

tel.: 232 002 415
tel.: 232 002 446

e-mail: mvs@techlib.cz

 

Otevírací doba

 

Prohlašuji, že se jedná o kopii pro osobní potřebu.
Zákon č. 121/2000 Sb.(autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití § 30.

Tento formulář již není k dispozici. Využijte prosím aktuální web.


This form is not available anymore. Please use our current web.

Reprografické služby naleznete na stránkách reprografických služeb.

Prohlašujeme, že se jedná o kopii pro osobní potřebu uživatele (můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky.
Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití § 30.

Tento formulář již není k dispozici. Využijte prosím aktuální web.


This form is not available anymore. Please use our current web.

Odpovědná osoba: Blanka Gerlachová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 453, blanka.gerlachova@techlib.cz