Tištěné pokračující zdroje

 

 

Podmínky pro přidělení ISSN

 
České národní středisko ISSN přiděluje ISSN na základě písemné žádosti na příslušném formuláři a dokladu o tom, že publikace již vyšla nebo je připravena do tisku. Proto vydavatel zašle poštou spolu se žádostí jeden ukázkový výtisk (u titulů, které již vycházejí) nebo vyplní elektronický formulář, ke kterému  připojí pdf náhled titulního listu a tiráže, případně obálky u připravovaných publikací. Znění názvu uvedeného ve formuláři se musí shodovat s názvem na obálce, titulním listě a v tiráži. Přidělení ISSN je bezplatné. Středisko zapíše bibliografický záznam do databáze ISSN až po vydání 1. čísla nebo svazku.

 

ISSN lze přidělit pokračujícímu zdroji, vyhovuje-li následující definici:

  • Vychází periodicky pod stejným názvem bez předem stanovené doby ukončení.
  • Vychází v částech, jednotlivých sešitech nebo svazcích s číselným nebo chronologickým označením.
  • Splňuje požadavky zákona č. 46/2000 Sb.  ve znění pozdějších předpisů -  tiskového zákona  (pokud spadá do působnosti tohoto zákona).
  • Vydavatel publikace má sídlo na území ČR, sídlo musí být uvedeno v tiráži.
  • Je-li publikace současně vydávána na dvou a více různých nosičích (na papíře, CD, disketě, internetu aj.), přísluší každé verzi vlastní ISSN.

ISSN nemusí být přiděleno vždy, nepřiděluje se např. následujícím typům pokračujících zdrojů:
inzertním a reklamním titulům, křížovkám, nabídkovým katalogům, titulům určeným velmi úzkému okruhu čtenářů, s malým rozsahem, titulům s úzce lokální tematikou, tj. zpravodajům obcí, měst, škol apod. Těmto zdrojům není ISSN přidělováno ani v případě, že vyhovují obecné definici pokračujícího zdroje.
Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení ISSN je z pověření Mezinárodního centra ISSN plně v kompetenci Českého národního střediska ISSN.
Pozn.: ISSN lze využít k vytvoření čárového kódu EAN/UCC 13 podle ČSN 97 7116. Podrobné informace na webu GS1 Czech Republic:

Informace o čárových kódech EAN/UCC 13+2 a 13+5 

Program pro výpočet kontrolní číslice 

 

 

Souvisící soubory

ISSN pro tištěné pokračující zdroje (40,82 kB) - Stáhnout jako PDF

ISSN pro tištěné pokračující zdroje


Odpovědná osoba: Jaroslava Trčková
Poslední změna: 23.9. 2013 15:09  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 440, jaroslava.trckova@techlib.cz