Legislativa a normativní dokumenty

 

 

  • Norma ČSN ISO 3297 (Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací) definuje standardní kód (ISSN) pro jednoznačnou identifikaci seriálových publikací (pokračujících zdrojů).
  • Z přidělení ISSN ani z jejich používání místo publikací, které reprezentují, nebo ve spojení s nimi nevyplývají žádná autorská práva (viz ČSN ISO 3297 bod 5).
  • Zákon 46/2000  Sb. ve znění pozdějších předpisů (tiskový zákon) upravuje povinnosti vydavatelů periodického tisku včetně  povinnosti evidence tištěných periodik (šířených veřejně a vycházejících alespoň 2x ročně nebo častěji) na Ministerstvu kultury ČR, odbor Média a audiovize. Tento zákon dosud neupravuje povinnosti vydavatelů on-line periodik (pokračujících zdrojů) ani nepověřuje žádnou instituci jejich evidencí nebo registrací
  • ČSN 97 7116 (Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému EAN.UCC)

 

 

Odpovědná osoba: Jaroslava Trčková
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 440, jaroslava.trckova@techlib.cz