Česká národní databáze ISSN

Vyhledávání v bázi ISSN

Báze obsahuje záznamy o pokračujících zdrojích vycházejících na území ČR a evidovaných Českým národním střediskem ISSN. Tvoří ji více než 14 000 záznamů obsahujících důležité informace, jako jsou název, ISSN, vydavatel, místo vydání, rok počátku nebo ukončení vydávání, jazyk, předchozí a následující název, přílohy, apod., podle nichž lze v databázi vyhledávat. Pro širokou veřejnost je volně přístupná.

Aktualizace dat je prováděna průběžně. Přírůstky v bázi lze sledovat přes RSS.
ISSN 1213-7014

 

Odpovědná osoba: Jaroslava Trčková
Poslední změna: 7.11. 2013 13:11  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 440, jaroslava.trckova@techlib.cz