Referenční a rešeršní služby

Rešeršní služby

Jsou „trefou do černého“, pokud potřebujete najít dostupné informace o jakémkoli tématu. Vyhledáme pro vás soupisy záznamů a různé údaje k věcem, o něž se zajímáte. Zpracováváme různé typy rešerší z fondu NTK i z internetu. Jde o placenou službu.

Referenční služby

Nabízejí pomoc všem, kdo potřebují poradit, jak najít požadovanou informaci ve zdrojích NTK. Rádi vám zpřístupníme primární i sekundární fondy a báze dat. Tyto služby jsou zdarma, a to i pro neregistrované uživatele knihovny.

Osobní konzultace

Pokud máte zájem o komplexnější konzultaci ohledně vyhledávání relevantních informačních zdrojů, práce s těmito zdroji a způsobu jejich citování, můžete si závazně rezervovat osobní konzultaci prostřednictvím rezervačního systému. Pro pomoc při vytvoření rezervace si pozorně prohlédněte návod. Osobní konzultace jsou dostupné zákazníkům NTK na 1 hodinu denně v těchto konzultačních hodinách.

 

Konzultace jsou realizovány u informačního pultu ve 3. NP pracovníky Oddělení speciálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány zákazníkům zdarma dle platného Ceníku poplatků a služeb NTK (viz Příloha I).

 

Tyto služby zajišťuje:

Oddělení referenčních oborových služeb

reference@techlib.cz

tel: 232 002 503; 232 002 465

 

 

Odpovědná osoba: Alena Pavelová
Poslední změna: 28.8. 2013 08:08  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 465, alena.pavelova@techlib.cz