Reprografické a elektronické služby

 

Reprografické služby nabízejí možnost zhotovení černobílých i barevných kopií do formátu A3, majitelé uživatelského konta VPK si mohou objednat dokumenty ve formátu ADOBE ACROBAT PDF dodávané elektronickou cestou, to vše z materiálů z fondu NTK a z titulů Souborného katalogu Virtuální polytechnické knihovny (časopisecké fondy více než 50 českých knihoven).

 

Uživatel si může kopie objednat on-line, osobně v knihovně, poštou, případně faxem na č. 232 002 512 nebo prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny.

 

 

Dále NTK nabízí službu CURRENT CONTENTS - uživatel si může objednat celoroční zasílání kopií obsahů z každého došlého čísla vybraného časopisu z fondu NTK. Objednávku lze zaslat on-line, písemně nebo prostřednictvím VPK.

 

Reprografické služby jsou poskytovány za úhradu dle platného Ceníku služeb. Úhradu poskytnutých reprografických služeb lze provést platbou v hotovosti, bankovním převodem na základě faktury nebo poštovní poukázkou na běžný účet NTK u ČNB č. účtu 8032-031/0710, prostřednictvím VPK je úhrada provedena z finanční hotovosti složené na uživatelském kontě.

 

Reprografické služby z on-line časopisů jsou poskytovány dle podmínek sjednaných v licenčních smlouvách.

Reprografické služby poskytované z dokumentů z fondu NTK a z dokumentů knihovnou opatřených jsou určeny jen pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Žádající knihovna je pouze zprostředkovatelem této objednávky a poskytnuté kopie jsou pro osobní potřebu koncového uživatele.

 

Kontakt

Bližší informace získáte v oddělení meziknihovních služeb.

tel.: 232 002 415
tel.: 232 002 446

e-mail: foto@techlib.cz, digi@techlib.cz

 

Odpovědná osoba: Blanka Gerlachová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 453, blanka.gerlachova@techlib.cz