Aktuální veřejné zakázky

NTK jako zadavatel veřejných zakázek musí splňovat požadavky na uveřejňování výběrových řízení ve smyslu ustanovení § 146 a násl. zákona č. 130/2006 Sb, o veřejných zakázkách a vylášky č. 9/2011 Sb.. Proto Národní technická knihovna přenesla svůj profil zadavatele veřejných zakázek na certifikované webové stránky.
Pro veřejné zakázky, vyhlášené po 1.7.2012, NTK požívá aplikaci komplexního informačního systému veřejných zakázek GORDION.

Do přehledu veřejných zakázek, uveřejněných po tomto datu, vstoupíte kliknutím na logo.

 

 

 

Archiv veřejných zakázek

Přehled veřejných zakázek od roku 2008 do 30. června 2012:

1. Dodání vybraných tuzemských a zahraničních periodik pro Státní technickou knihovnu pro rok 2008
2. Dodání vybraných tuzemských a zahraničních periodik pro Státní technickou knihovnu pro rok 2009
3. Nadlimitní veřejná zakázka: Stěhování knihovního fondu a vybavení Národní technické knihovny
4. Dodání vybraných tuzemských a zahraničních periodik pro Národní technickou knihovnu pro rok 2010.
5. Pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 – Dejvicích
6. Dodání vybraných tuzemských a zahraničních periodik pro Národní technickou knihovnu pro rok 2011.
7. Stěhování knihovního fondu Národní technické knihovny
8. Dodávka a montáž šikmé schodišťové zvedací plošiny pro galerii NTK
9. Označení NTK - nápisy na fasádě
10. Venkovní úpravy:  úprava parku – řízená závlaha
11. Dodávka odborných periodik pro Národní technickou knihovnu pro rok 2012
12. Pronájem podzemních garáží v budově Národní technické knihovny
13. Provedení procesního a personálního auditu Národní technické knihovny s cílem minimalizace mzdových nákladů
14. Veřejná zakázka "Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu"
15. Pronájem kavárny/restaurace v budově Národní technické knihovny
16. Veřejná zakázka "Organizační zajištění konferencí k projektu Efektivní informační služby NTK"
17. Veřejná zakázka "Univerzální vyhledávač elektronických informačních zdrojů"

 

Podrobnosti ke jmenovaným výběrovým řízením naleznete v archivu zde.

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz