Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

PŘÍJMENÍ
JMÉNO
TITUL
nebo
NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY
 
ULICE
ČÍSLO DOMU
OBEC / MĚSTO
PSČ
TELEFON
E-MAIL
 
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
VAŠE ŽÁDOST
 
     

Položky označené červeným písmem jsou pro identifikaci žádosti povinné.

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz