Meziknihovní služby 


NTK poskytuje meziknihovní služby individuálním uživatelům i veškerým knihovnám v ČR.

 

Meziknihovní výpůjční služby vnitrostátní (MVS)

Pokud nenajdete požadovaný dokument ve fondech NTK (v Katalogu NTK), ale nachází se v jiné české knihovně, můžete si jej objednat prostřednictvím vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby (MVS). Pokud dokument neposkytuje žádná knihovna v ČR, je možné použít mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMS).

Meziknihovní služby mohou být:

  • informační (ověření titulu)
  • výpůjční (vypůjčení dokumentu) 
  • reprografické (získání kopie článku, statě)

Výpůjční meziknihovní služba funguje pro veškeré knihovny registrované MK ČR a pro individuální zákazníky registrované v NTK.
Reprografická služba funguje pro veškeré knihovny a pro individuální zákazníky v ČR.

Objednávky MVS a další informace

 

 

Mezinárodní meziknihovní služba (MMS)

Není-li požadovaný dokument k dispozici v žádné z českých knihoven, je možné jej zapůjčit ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby. Mezinárodní meziknihovní služba obstarává informační materiály z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd formou kopií článků z periodik nebo výpůjček publikací ze zahraničních knihoven. Prostřednictvím MMS lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území České republiky.

Objednávky MMS a další informace

 

Uživatelé, kteří mají založeno konto VPK, z něj mohou hradit reprografické služby a služby MMS.

Legislativní dokumenty o poskytování MVS

 

Odpovědná osoba: Blanka Gerlachová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 453, blanka.gerlachova@techlib.cz