Ing. Martin Svoboda

e-mail: martin.svoboda@techlib.cz
řediteltel.: 232 002 402
tel.:
777 063 910

Pracovní pozice

   ředitel NTK

Vzdělání

 • 1965 - Promoce na ČVUT s červeným diplomem: inženýr elektrotechniky, specializace výpočetní technika

Profesní vývoj

 • 1997 - dosud Státní technická knihovna: ředitel
 • 1988 - Národní knihovna ČR: systémový programátor, ředitel odboru automatizace, vedoucí oddělení CASLIN
 • 1983 - Technomat, n.p.: systémový programátor EC 1040, EC 1055
 • 1974 - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Ústřední technická základna: člen softwarového vývojového týmu - systém USS
 • 1969 - Inženýrské a průmyslové stavby: systémový programátor IBM/360
 • 1968 - Výzkumný ústav matematických strojů: výzkumný pracovník - strojový překlad, matematická lingvistika, informační systémy
 • 1966 - Výpočetní laboratoř dopravy: technik počítače (Ural-2, LEO 360), systémový programátor

Projekty

 • 2000 - 2003 Portál STM - Společný projekt s Národní knihovnou ČR [JIB - jednotná informační brána] / integrace heterogenních zdrojů založená na standardu OpenURL (Projekt LI01018 MŠMT) (otevřený systém: web, OpenURL, Z 39.50)
 • 1999 - VPK - Virtuální polytechnická knihovna / elektronická dodávka dokumentů založená na souborném katalogu [prozatím] 41 knihoven (Projekt LI200028 MŠMT) (otevřený systém: web, UNIMARC, XML)
 • 1997 - INVIK - Integrovaná VIrtuální Knihovna / integrace tradičních a elektronických služeb ve webovském prostředí (otevřený systém: web)
 • 1991 - CASLIN - Česká a slovenská knihovní informační síť [Projekt s podporou Mellonovy nadace] (otevřený systém)
 • 1988 - 1994 MAKS - Modulární automatizovaný knihovní systém (CDS/ISIS + TEX)
 • 1986 - 1991 TDB - Terminologická databanka: systém pro sběr, správu a zpracování vícejazyčných slovníkových dat včetně sazby slovníků (CDS/ISIS + TEX)
 • 1987 - 1988 Koncepce distribuovaného systému sběru dat (IBM/OS + CP/M)
 • 1978 - 1984 Systém pro statistické vyhodnocení dotazníkových šetření (průzkum rodiny a další) (FORTRAN, Assembler IBM/OS)
 • 1973 - 1983 USS - Unifikovaný softwarový systém (spolu s J. Budilem, M. Blochem a dalšími): programový systém pro dávkové pracování referátových bází dat (rešerše, transformace a analýzy dat) (PL/I, Assembler IBM/OS)
 • 1971 - 1972 Statistické zpracování spotřeby léčiv ve Středočeském kraji (PL/I, Assembler IBM/OS)
 • 1970 - 1973 Systémová podpora ASŘ podniku (Assembler IBM/OS, PL/I)
 • 1969 Automatická konstrukce thesauru (Fortran na EPOSu)
 • 1968 Who are you: rozšíření operačního systému LEO 360 (Master program) - (Assembler LEO 360)
 • 1966 Prokrutka: ladicí program pro Ural-2 (strojový kód Ural-2)

Jiné odborné aktivity

 • JofDoc - Journal of Documentation (člen Editorial Board od r. 2002)
 • eIFL - electronic Information for Libraries - projekt Open Society Institute, Budapešť (člen Project Task Force od r. 2000)
 • AK - Asociace knihoven [ČR] (člen předsednictva od r. 1999 do sloučení se SKIPem)
 • ÚKR - Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury) (člen od r. 1998)
 • NLP - Network Library Program - program Open Society Institute, Budapešť (člen výboru od r. 1997 do skončení programu v r. 2000)
 • GP3 - Gremiální porada náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství (člen od r. 1997)
 • ICAU - International Consortium of ALEPH Users (předseda v letech 1995 - 1998)
 • ELAG - European Libraries Automation Group (člen výboru od r. 1992)
 • SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků (člen od r. 1989, člen výkonného výboru od r. 2001)

Přednášková a publikační činnost

 • Dvě cesty aneb jaký knihovní systém potřebujeme pro rok 2003 (Přednáška na CPVŠK, Brno, 23. - 24. 10. 2001)
 • Projekt Národní technické knihovny (Prezentace na konferenci Knihovna a architektura, Olomouc, 9. - 11. 9. 2001
 • Přežili rok 2000: a co teď? (Prezentace na konferenci RUFIS 2001, Plzeň, 5. - 6. 9. 2001)
 • Přežili rok 2000: a co teď? (Prezentace na semináři Automatizace knihovnických procesů, Liberec, 24. - 25. 4. 2001)
 • Informační technologie v knihovnictví (Prezentace na Semináři ČSVTS: IT, ČSVTS a SIP, Praha, 3. 4. 2001)
 • Informační technologie v českých knihovnách na přelomu tisíciletí (In: ITlib. Informačné technológie a knižnice: roč. 1 č. 1, 2001)
 • Lettersoup [Úvodní článek k bloku textů Z39.50 a (versus) XML] (In: Národní knihovna: roč. 12 č. 1, 2001, s. 38-40)
  Text (html)
 • Knihovna a knihovník v třetím tisíciletí? (In: Národní knihovna: roč. 12 č. 1, 2001, s. 7-9)
 • Knihovny po roce MM (Prezentace na kursu Vzdělávání knihovníků NK, Praha, 15. 11. 2000)
 • Projekt Národní technické knihovny (Prezentace na konferenci Knihovny Evropě - Evropa knihovnám , Liberec, 10. 11. 2000)
 • Elektronické služby - biologičtí uživatelé (Prezentace na konferenci Knihovny současnosti 2000, Seč, 19. - 21. 10. 2000)
 • Legislativní zázemí služeb knihoven (Prezentace na Knihovny současnosti 2000, Seč, 19. - 21. 10. 2000)
 • Virtuální polytechnická knihovna (Prezentace na konferenci Knihovny současnosti 2000, Seč, 19. - 21. 10. 2000)
 • Legislativní zázemí elektronických služeb (Prezentace na semináři Elektronické služby v STK, Praha, 2. - 4. 5. 2000)
 • Elektronické služby knihoven (Prezentace na semináři Elektronické služby v STK, Praha, 18. - 20. 4. 2000)
 • Legislativní zázemí elektronických služeb (Přednáška na semináři ČIS, Praha 7. 12. 1999)
 • Electronic Document Delivery in the State Library of Technology: Elektronické dodávání dokumentů v Technické knihovně (Vystoupení na semináři CEŠUP, Budapest, Hungary, 29. 10. 1999)
 • Knihovny v Síti: náčrt možné budoucnosti (Vystoupení na semináři Automatizace knihovnických procesů, Ústí nad Labem, 9. - 10. 6. 1999)
 • Workshop #5 (Virtual) Union Catalogue: Finale or Failure : Dílna č. 5 (Virtuální) souborný katalog: finále nebo prohra (Prezentace závěrů dílny na semináři ELAG'99, Bled, Slovinsko, 21. - 23. 4. 1999)
 • Elektronické publikování (Úvodní přednáška na semináři ČIS "Elektronické publikování", Praha, 8. 12. 1998)
 • Technická knihovna 1948-1998 (Vystoupení na konferenci Knihovny současnosti 98, Seč, 20. - 22. 10. 1998)
 • Elektronické služby, autorské právo a spolupráce knihoven (Přednáška na konferenci SKIP, Plzeň 31. 5. - 4. 6. 1998)
 • Spolupráce a strategické myšlení (Přednáška na konferenci SKIP, Plzeň 31. 5. - 4. 6. 1998)
 • Knihovny: budoucnost nejistá (Přednáška na semináři CASLIN'98, Štrbské pleso, Vysoké Tatry 31. 5. - 4. 6. 1998)
 • Spolupráce, strategické myšlení a psaní projektů: poznámky grantového komisaře (Přednáška na semináři INFOS'98, Stará Lesná, Vysoké Tatry 27. - 29. 4. 1998)
 • Stůl v knihovně - knihovna na stole ([Úvodní článek k bloku textů o projektu INtegrované VIrtuální Knihovny STK] In: Národní knihovna: roč. 9, č. 1, 1998, s. 3)
 • Co-operation, Consortia, Compatibility, Connectivity: the case of CASLIN (Přednáška na Conference on Library Automation, Warsaw, Poland, October 16 - 18, 1997)
 • Knihovny budoucnosti - budoucnost knihoven (Přednáška na semináři Automatizace knihovnických procesů 6, Ústí nad Labem, 28. - 29. 5. 1997)
 • How to select a Library System (Paper presented at the Library Management and Information Technology Seminar, Vilnius, May 1996)
 • CASLIN: From project to consortium (Paper presented at the International Conference Library Automation in the Central and Eastern Europe, Budapest, April 1996)
 • Automation in libraries - how to proceed? (Paper Presented at the LIBER Conference, Budapest, June 1992)
Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz