Formulář pro objednání rešerší

Objednávka rešerše je závazná. Doba pro vypracování rešerše je 10 pracovních dnů.

Vypracovaná rešerše obsahuje soupis bibliografických záznamů, nejedná se o faktografickou rešerši.

Tento formulář již není k dispozici. Využijte prosím aktuální web.


This form is not available anymore. Please use our current web.

Rešerši je možné reklamovat do 14 dnů po obdržení.

Storno objednávky lze provést pouze do 24 hodin.

 

Odpovědná osoba: Alena Pavelová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 465, alena.pavelova@techlib.cz