Vzdělávací centrum NTK

Vzdělávací centrum poskytuje své služby nejen pracovníkům Národní technické knihovny, ale i jejím uživatelům a odborné veřejnosti. Pořádá semináře, školení, kurzy včetně rekvalifikačních a prezentace NTK i jiných, například vzdělávacích nebo vydavatelských organizací. V nabídce nechybí ani zajímavé vzdělávací akce z oblasti výpočetní techniky (v centru jsou k dispozici notebooky s připojením na internet, ozvučení a datový projektor).

Do Vzdělávacího centra NTK se dostanete nejlépe přes vchod NTK3 (Flemingovo náměstí 1), od recepce po schodech do 2. nadzemního podlaží.

 

telefon: 232 002 478, 232 002 477

e-mail: zdenka.klouckova@techlib.cz, skoleni@techlib.cz

 

 

Vzdělávací centrum NTK je zapojeno:
  • do programu Veřejné informační služby knihoven - Mimoškolní vzdělávání knihovníků knihoven (VISK2) cyklem teoreticko-praktických seminářů:
    • Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2001-2013
  • do sekce vzdělávání SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), která je nástupnickou organizací Výukového centra pro další vzdělávání knihovníků v České republice v rámci konsorcia MOLIN
  • do zpracovávání přehledu knihovnických konferencí, seminářů a vzdělávacích akcí http://www.techlib.cz/Akce/

 

Odpovědná osoba: Zdenka Kloučková
Poslední změna: 6.9. 2013 11:09  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 478, zdenka.klouckova@techlib.cz