ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ISSN PRO ONLINE A TIŠTĚNÉ POKRAČUJÍCÍ ZDROJE

#form(43)#

Pracovníci ČNS ISSN Vám sdělí přidělené ISSN potvrzovacím dopisem.

 

Kontakt:

Národní technická knihovna
České národní středisko ISSN

Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice

tel. 232 002 440-1, 232 002 470
e-mail: issn@techlib.cz

Odpovědná osoba: Jaroslava Trčková
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 440, jaroslava.trckova@techlib.cz