Online předregistrace zákazníka NTK

Předregistrace je příprava na registraci, která je potřebná pro využívání (autorizovaných) služeb NTK. Je určena pro nové zákazníky NTK, kteří nikdy v NTK nebo STK (Klementinum) nebyli registrováni. Pokud jste zcela novým zákazníkem a chcete urychlit svoji registraci, vyplňte předregistrační formulář. 

 

Stačí jen vyplnit všechny povinné údaje v online předregistračním formuláři na webu NTK. Jedná se o osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště a další) nezbytné pro registraci. Tyto údaje jsou poté ověřeny na Registračním pracovišti NTK při dokončení vaší registrace. Platnost předregistrace je 30 dnů. Nedokončené předregistrace jsou po uplynutí 30 dní automaticky smazány. Bližší informace o náležitostech registrace naleznete v sekci Registrace a její prodloužení.

 

Předregistrovat se můžete nejen z pohodlí domova, ale také na infokioscích v parteru knihovny na 1. NP. 

Údaje vyplněné předem výrazně zkrátí dobu registrace i vydávání zákaznického průkazu.

 

Chcete-li se stát zákazníkem NTK, ale nemůžete osobně navštívit knihovnu, využijte vzdálené registrace.


 Pozn.: NTK je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Odpovědná osoba: Petra Procházková
Poslední změna: 21.11. 2013 11:11  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 450, petra.prochazkova@techlib.cz