Publikace a odkazy související s PSH  

PSH na webu

Konkrétní představu o podobě a praktickém používání hesláře můžete získat hned na několika místech na webu. V odkazech naleznete:

 

Publikace

2012

 • BUSCH, Kristýna. Identifying candidates for the new subject headings based on the web behaviour of end-users [poster]. In 41st Annual LIBER Conference 2012. [cit. 2012-17-07]. Poster je dostupný v repozitáři Národní technické knihovny: <http://repozitar.techlib.cz/record/443>.
 • BUSCH, Kristýna. Traditional library data in a non-library context: controlled vocabulary for indexing scientific interests in the profiles of academic researches [prezentace]. In ELAG Conference 2012 [online]. [cit. 2012-17-07]. Prezentace je dostupná v repozitáři Národní technické knihovny: <http://repozitar.techlib.cz/record/430>.

2011

 • KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj spolupráce [prezentace]. In 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 [online]. Praha : SKIP, 2011 [cit. 2011-08-12]. Prezentace dostupná na World Wide Web: <http://www.skipcr.cz/dokumenty/akm-2011/Kozuchova.pdf>.
 • KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Wikipedie a Polytematický strukturovaný heslář: mají něco společného? [prezentace]. In WikiKonference 2011 [online]. Praha : Wikipedie, 2011 [cit. 2011-08-12]. 
 • KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 08.11.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7235>. URN-NBN:cz-ik7235. ISSN 1212-5075.
 • ŠKUTA, Ctibor; OMASTOVÁ, Pavlína; ŘÍMANOVÁ, Radka. Elektronická stopa čtenáře v knihovnickém systému aneb co ví Aleph NTK i bez ankety. In Knihovny současnosti 2011 : sborník ze 19. konference, konané ve dnech 13.-15. září 2011 v Českých Budějovicích. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2011, s. 101 - 109. Dostupný z World Wide Web: <http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2011/sbornik_2011.pdf#page=101>. ISBN 978-80-86249-62-9.

2010

 • ŠKUTA, Ctibor; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polytematický strukturovaný heslář [prezentace]. In Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2010 [cit. 2011-01-10]. Prezentace dostupná na World Wide Web: < http://invenio.nusl.cz/record/41964>.
 • MYNARZ, Jindřich; KAMRÁDKOVÁ, Kateřina; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polythematic Structured Subject Heading System & Creative Commons . The Grey Journal : An International Journal on Grey Literature. 2010, vol. 6, n. 3, s. 129-135. ISSN 1574-1796.
 • OMASTOVÁ, Pavlína, et al. Národní technická knihovna : za stovku služby za milion [prezentace]. In WebExpo 2010, 23.-25. září 2010 [online]. Praha : WebExpo, 2010 [cit. 2011-01-10]. Prezentace dostupná na World Wide Web: <http://invenio.ntkcz.cz/record/41949/files/CONFERENCE-DOCUMENT-2010-009_1.pdf>.
 • ŠKUTA, Ctibor. Automatizace knihovnických systémů s využitím technologie Sikuli. In Knihovny současnosti 2010 : sborník ze 18. konference, konané ve dnech 14.-16. září 2010 v Seči u Chrudimi. [Sestavila Eva Svobodová]. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2010, s. 45 - 51. ISBN 978-80-86249-59-9.

 • KOŽUCHOVÁ, Kristýna; ŠKUTA, Ctibor. Polytematický strukturovaný heslář a jeho potenciál v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů. In INFORUM 2010: 16. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25.-27. května 2010 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2010 [cit. 2010-06-01]. Text příspěvku a prezentace dostupné na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/sbornik/2010/67>. ISSN 1801-2213.

 • KOŽUCHOVÁ, Kristýna; ŠKUTA, Ctibor. Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně . Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2010-04-01]. Dostupný z World Wide Web: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/skuta.htm>. ISSN 1801-5948.

2009

 • KAMRÁDKOVÁ, Kateřina; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polytematický strukturovaný heslář a jeho další vývoj. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 3, s. 108-   111. ISSN 0011-2321. (text článku)
 • KAMRÁDKOVÁ, Kateřina; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Nové možnosti využití Polytematického strukturovaného hesláře. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 4, s. 127 - 130. ISSN 0011-2321. (text článku)
 • Seminář ke zpřístupňování šedé literatury v Ústřední knihovně VUT v Brně dne 22.10. 2009. Plný text. Prezentace.
 •  MYNARZ, Jindřich. Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 2009-12-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5872>. URN-NBN:cz-ik5591. ISSN 1212-5075.

2006

 • PAPÍK, Richard; SOUČEK, Martin; SKOLKOVÁ, Linda. Analytické a intuitivní metody vyhledávání vědeckých lékařských informací. In MEDSOFT 2006 - Sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha : Agentura Action-M, 2006, s. 139-150. ISBN 80-86742-12-1.
 • SKOLKOVÁ, Linda; MÁLIKOVÁ, Markéta; ŠMÍDOVÁ, Lucie. Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]. In INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-25. května 2006 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2007-02-22]. Text příspěvku, prezentace a elektronická verze posteru dostupné na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2006/prispevek.php-prispevek=49.htm>. ISSN 1801-2213.
 • SKOLKOVÁ, Linda; ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Možnosti stavění volně přístupného knihovního fondu podle hesel z PSH. In Knihovny současnosti 2006 : sborník ze 14. konference, konané ve dnech 12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi. [Sestavil Jaromír Kubíček]. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006, s. 348 - 367. Dostupné také na World Wide Web: <http://old.stk.cz/sec/SevcikovaSkolkovaSec2.ppt> (prezentace) a <http://old.stk.cz/sec/Sevcikova_Skokova_Sec.pdf> (text příspěvku).

2005

 • HAUZNER, Ivan. PSH - Polytematický strukturovaný heslář. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2005, roč. 6, č. 3 [cit. 2007-02-23]. Dostupné na World Wide Web: <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=190>. ISSN 1213-8231.

1999

 • SMOLKA, Pavel. Polytematický strukturovaný heslář. Ikaros [online]. 1999, č. 08 [cit. 1999-08-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1030>. ISSN 1212-5075.
 • SMOLKA, Pavel. Polytematický strukturovaný heslář. In RAMAJZLOVÁ, Barbora. Automatizace knihovnických procesů - VII. Chlumec S, 1999, s. 70-73.

1998

 • SMOLKA, Pavel. PSH - polytematický strukturovaný heslář. Národní knihovna. 1998, roč. 9, č. 3, s. 130-135. ISSN 0862-7487.

1997

 • Polytematický strukturovaný heslář (PSH) : Verze 1.0. 1. vyd. Praha : Státní technická knihovna, 1997. 11 s.
 • KLOUČKOVÁ, Zdenka. Polytematický strukturovaný heslář Státní technické knihovny. Čtenář. 1997, roč. 49, č. 4, s. 128-129. ISSN 0011-2321.
Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz