Národní technická knihovna

Národní technická knihovna
Odbor projektů a inovací - Referát PSH
Technická 6
160 80  PRAHA 6

e-mail: psh (@) techlib.cz

       

             

 

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 8.1. 2014 16:01  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz